Studium v zahraničí

Obecné informace o studiu v zahraničí můžete najít na stránkách Centra zahraniční spolupráce (zde), k prostudování pak především doporučujeme informační stránky věnované programu Erasmus+ (zde) – ten od akademického roku 2014/2015 nahrazuje program Erasmus.

Chcete-li se dozvědět více o službách poskytovaných v souvislosti s mobilitami Střediskem Teiresiás anebo o zkušenostech studentů přímo z terénu, můžete se podívat na naše video, nebo si přečíst další ohlasy zde.

Máte-li zájem zúčastnit se zahraničního studijního pobytu nebo praktické stáže v programu Erasmus+ a víte, že Váš zdravotní stav zakládá nárok na servis vyžadující zvýšené náklady, je možné požádat o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+. Bližší informace najdete na stránkách věnovaných právě tomuto programu (zde). 

Konkrétní postup předkládání žádosti najdete zde. Formulář žádosti je pak ke stažení zde.

Pokud uvažujete o studiu či praxi v zahraničí, neváhejte se na nás obrátit zavčas. Organizace výjezdu může zabrat nezanedbatelné množství času, vše je proto vhodné připravovat s časovým předstihem přinejmenším jednoho semestru. 

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Varga (mobility@teiresias.muni.cz). 
 


Často kladené dotazy (FAQ)

Číst dál