Kurzy českého znakového jazyka

Přehled aktuálních jednosemestrálních kurzů

Jazykové kurzy na sebe navazují a jsou rozděleny na kurzy určené studentům MU (napříč studijními programy) a kurzy určené zaměstnacům MU (napříč univerzitou), vždy také podle stupně pokročilosti.

Kurz českého znakového jazyka pro začátečníky

kód SPCZJ01 pro studenty a SPCZJ01Z pro zaměstnance

Cílem kurzu je osvojení základů českého znakového jazyka a také získání elementárních teoretických informací o jeho struktuře a gramatice. Součástí výuky je i náhled do oblasti života, kultury i historie Neslyšících. Dosažené znalosti by měly zahrnovat osvojení základní znakové zásoby a zvládnutí jednoduché přímé komunikace v běžných tématech a životních situacích (osoby a vztahy mezi nimi, barvy a tvary, základní činnosti, časové údaje apod.) s adekvátním využitím manuální i nemanuální složky znakového jazyka. Výuku vedou rodilí mluvčí.

Kurz českého znakového jazyka pro mírně pokročilé

kód SPCZJ02 pro studenty a SPCZJ02Z pro zaměstnance

Kurz je zaměřený na procvičování témat ze začátečnického kurzu, rozšiřování znakové zásoby, procvičování a zvyšování přímých komunikačních kompetencí v českém znakovém jazyce. Náplň kurzu je rozšířena o specifické znaky a klasifikátory, témata již částečně vycházejí také z potřeb účastníků kurzu, standardně zahrnují např. oblast pracovních činností, zaměstnání, studia atd. Součástí je také překlad jednoduchého textu a práce s videotexty v českém znakovém jazyce. Výuku vedou rodilí mluvčí.

Konverzační kurz českého znakového jazyka pro středně pokročilé

pouze pro zaměstnance, kód KCZJ01

Kurz je určený zaměstnancům MU s pokročilejší úrovní znalostí ČZJ. Obsah kurzu je zaměřen na  procvičování a upevňování znalostí v českém znakovém jazyce především formou volných i tematických konverzačních cvičení. Cílem je dosažení plynulejší a spontánnější konverzace v českém znakovém jazyce ve standardních i specifických situacích, jaké nabízí např. univerzitní prostředí. Konverzace probíhá s rodilými mluvčími. 

Rozborový seminář pro středně pokročilé 

pouze pro zaměstnance, kód RSCZJ01

V tomto předmětu si účastníci upevňují znalosti českého znakového jazyka (ČZJ) tím, že rozebírají projev mluvčích ČZJ, získaný nejčastěji z veřejně dostupných videí. Účastníci se tak mají možnost trénovat v překladu, pracovat na porozumění znakového projevu a rozšířit si povědomí o kultuře neslyšících. Každý týden je probráno jedno video v ČZJ. Rozebírána budou především videa, která mají spojitost se vzděláváním a kulturním životem českých neslyšících. Kurz je určený zaměstnancům MU s pokročilejší úrovní znalostí ČZJ.