Objednávky

V případě studentů Masarykovy univerzity

O přípravu studijních materiálů v ideálním případě žádá vyučující předmětu, pro jehož absolvování je daný materiál zapotřebí, a to ještě před započetím semestru, v němž je předmět vyučován. V opodstatněných případech požadavek předkládá samotný student; tehdy je k jednoznačné identifikaci materiálu zapotřebí uvádět následující údaje:

  • kompletní bibliografický údaj v případě, že se jedná o veřejně publikovaný a dostupný zdroj, příp. jednoznačný odkaz na webové sídlo, kde je možné dohledat elektronickou předlohu  (např. dokumentový server IS, složka Studijní materiály IS aj.);
  • kód a název předmětu, k němuž materiál promárně přísluší;
  • ideální termín dostupnosti připraveného materiálu

Objednávky prosím odesílejte výhradně elektronicky na adresu vedoucího Knihovního a vydavatelského oddělení.

Veškeré objednávky studijních materiálů souvisejících se studiem na MU jsou odbavovány v pořadí, v jakém ke zpracování přicházejí, ovšem také s ohledem na aktuální dostupnost požadovaného zdroje. Služba je zajišťována bezplatně.

V případě studentů jiných vysokých škol

Středisko Teiresiás primárně zajišťuje přístupnost oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě, přesto – disponuje-li volnými kapacitami – uspokojuje požadavky i jiných vysokých škol.

S ohledem na situaci, jež ve věci poskytování služeb studentům se specifickými nároky aktuálně v České republice panuje, a tedy vzhledem k platnému organizačnímu a ekonomickému kontextu, je účelné a žádoucí, aby objednávky na přípravu studijních materiálů pro studenty vně MU podávali zástupci pracovišť (např. středisek podpory studentů), do jejichž gesce potřební studenti primárně spadají.

Nezávazné objednávky prosím odesílejte výhradně elektronicky na adresu vedoucího Knihovního a vydavatelského oddělení; k závazné objednávce může dojít až po vzájemné dohodě – práce nesmějí kolidovat s úkoly, které souvisejí se zajištěním servisu pro studenty MU.

Služby jsou zpoplatněny (orientační údaje jsou uvedeny v ceníku, přesnější jsou k dispozici vždy až po posouzení náročnosti prací).

V případě žáků středních, příp. základních škol

V ideálním případě podává závaznou objednávku studijní literatury zástupce školského zařízení, a to po předchozí domluvě s vedoucím Knihovního a vydavatelského oddělení Střediska Teiresiás. Jelikož primární funkcí Střediska Teiresiás je zajišťovat studium studentů Masarykovy univerzity, nemůže středisko za všech okolností garantovat služby jiným vzdělávacím organizacím, snaží se jim ovšem v míře dané aktuálními možnostmi vycházet vstříc.

Na rozdíl od vyřizování objednávek již hotových hmatových textů, jejichž realizace se počítá na týdny, je potřeba při objednávání úplně nových titulů počítat i s několikaměsíčními lhůtami. Přesné údaje jsou vždy k dispozici až po ohlášení zájmu o pří­slušný titul, po posouzení náročnosti jeho přípravy a podle aktuálního stavu provozu střediska.

V případě hotových elektronických kopií jsou objednávky vyřizovány prakticky ihned. Vzhledem k dikci Autorského zákona (121/2000 Sb., v platném znění) nejsou kopie předávány pracovníkům školského zařízení, ale přímo potřebnému studentovi. Ten musí být pro tyto účely registrovaným čtenářem Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky při Středisku Teiresiás. Vstupní formality se studentem vyřídí odpovědní pracovníci Knihovního a vydavatelského oddělení střediska – od školského zařízení se kromě objednávky očekává pouze předání kontaktních údajů na příslušného studenta.

Podmínky přístupu do digitální sekce, resp. podmínky registrace do Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky jsou k dispozici zde.

Poskytování elektronických kopií, které jsou v databázi knihovny v době objednávky již k dispozici, je bezúplatné, elektronické kopie připravované poprvé na žádost školy a veškeré hmatové tisky jsou zpoplatňovány (orientační údaje jsou uvedeny v ceníku).