Propagační materiály

  • Obecný informační leták Studium s handicapem


  • Informační leták Studium s handicapem v kostce
T-v-kostce-CZ.gif

  • Služby pro žáky základních a středních škol


  • Polygraf – aplikace pro vizualizaci synchronního přepisu a zobrazování prezentací
Polygraf-CZ.gif

  • Zapisovatelský servis (jen anglicky)


  • Hybridní kniha 3.0
letak-HK-CZ.gif

  • Slovník znakového jazyka
titulní stránka letáku

  • Virtuální průvodce budovami MU pro pohybově postižené

  • Futsal pro nevidomé