Softwarové a hardwarové vybavení

Konfigurace počítačů

Deset místností Celouniverzitních studoven pro studenty se specifickými nároky je vybaveno celkem 48 počítači s totožnou softwarovou a hardwarovou konfigurací:

hardwarové parametry PC

 • počítač typu all-in-one ACER Veriton VZ4820G, displej 24”, 16 GB RAM, procesor Intel i7-7700, pevný disk typu SSD

obecný software

 • operační systém Windows 10 Pro
 • ABBYY FineReader
 • Adobe Reader DC
 • ASPI
 • Audacity
 • BlueJ
 • CD Burner XP
 • Chrome
 • CodeBlocks
 • Firefox
 • Flash Player
 • GIMP
 • GIT
 • Gretl
 • Interwrite Workspace
 • IrfanView
 • Java SE DK
 • Leda SD
 • Libre Office
 • Lingea Lexicon
 • Maple
 • Matlab
 • Math Player
 • MS Office
 • Prolog
 • PsPad
 • PuTTY
 • Python
 • R
 • RStudio
 • Skype
 • SPSS
 • Statistica
 • TeamViewer
 • TeXLive
 • Total Commander
 • VLC player
 • WinRAR
 • WinSCP
 • yEd

specifický software – asistivní technologie

 • BlindMoose (editor matematiky pro nevidomé)
 • ClaroRead (podpora čtení a psaní pro uživatele se specifickými poruchami učení)
 • JAWS (odečítač obrazovky pro nevidomé)
 • Lambda (editor matematiky pro nevidomé)
 • NVDA (odečítač obrazovky pro nevidomé)
 • ZoomText (aplikace pro zvětšování obrazovky)
 • vícejazyčné syntetizéry Acapela Infovox, HLAS, Nuance Vocalizer, Speechtech TTS, WT Voice ad.

Další technické vybavení místností

obecné vybavení

 • datové projektory
 • interaktivní tabule
 • ozvučovací audiosystém
 • kamerové zařízení pro záznam výuky

specifické vybavení a hardware

 • brailleské displeje (Focus Blue, Alva 640, Brailliant ad.)
 • snímač promítaného obrazu pro individuální zobrazení uživatelům se zrakovým postižením – Polygraf
 • připojení audiosystému pro individuální příjem zvuku uživatelů se sluchovým postižením
 • výškově nastavitelné pracovní stoly
 • adaptovaná vstupní zařízení pro uživatele s pohybovým postižením (speciální myši, klávesnice, joysticky ad.)
 • i4Control (ovládání PC očními pohyby)

Odlišnosti v technickém vybavení jednotlivých místností jsou popsány na stránce s údaji jednotlivých studoven.