Celouniverzitní studovny pro uživatele se specifickými nároky

Jak studovny fungují

Jelikož Středisko Teiresiás ve svých prostorách zajišťuje individuální výuku studentů se specifickými nároky, disponuje vhodně upravenými prostorami, které k tomuto účelu využívá. V době, kdy v těchto místnostech výuka neprobíhá, lze místnosti použít pro individuální studium nebo individuálně dohodnuté konzultace. Informace o obsazenosti studoven jsou k dispozici v rozvrhové aplikaci Střediska Teiresiás, zde si také zájemci o studijní místo mohou příslušnou studovnu rezervovat (vyžadováno je oprávnění ke vstupu do studoven Střediska Teireisás).

V celkem deseti místnostech jsou kromě standardního vybavení k dispozici asistivní technologie, které uživatelům se specifickými nároky zpřístupňují nebo usnadňují ovládání počítače, práci s písemnými informacemi a komunikaci nebo fyzicky přizpůsobují pracovní místo. Studovny lze použít také pro připojení vlastního notebooku nebo jiného mobilního zařízení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě Eduroam.

Na samostatných stránkách najdete podrobnější souhrn softwarového a hardwarového vybavení a technické údaje jednotlivých studoven.

Provoz studoven zajišťuje Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás, jehož pracovníci v pracovních dnech od 8 do 16.30 hodin poskytují technickou pomoc uživatelům (telefonní číslo 549 49 1110, místnost č. 119).

Pro koho jsou studovny určeny

Studovny pro uživatele se specifickými nároky jsou určeny všem členům akademické obce (studenti, učitelé, zaměstnanci), kteří ke své práci potřebují asistivní technologie nebo jiné individuální podmínky, jaké jim jiná fakultní nebo celouniverzitní studovna MU nemůže nabídnout. V případě studentů MU jde formálně o ty, kterým byl přiznán tzv. specifický nárok (ve smyslu Směrnic MU č. 8/2014 a 9/2014) – udělit oprávnění je tak v gesci pracovníků Studijního oddělení střediska Teiresiás. Studovny jsou určeny také učitelům, do jejichž předmětů jsou zapsáni studenti se specifickými nároky a kteří mají v úmyslu využít technické vybavení studoven pro přípravu své výuky pro tyto studenty.

Kde se studovny nacházejí

Studovny jsou umístěny v areálu Střediska Teiresiás, Komenského nám. 2, v 1. nadzemním podlaží, místnosti 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 117 a 118 (viz podrobnější informace).

Provozní doba

Provoz studoven je pro individuální práci časově omezen pouze avizovanou výukou (viz rozvrhová aplikace Střediska Teiresiás nebo veřejně přístupné displeje v halách před studovnami) – jinak je lze využívat 24 hodin denně, a to včetně víkendů a státních svátků.

Současně upozorňujeme, že uživatelé studoven jsou podle Provozního řádu areálu MU, Komenského nám. 2, Brno povinni ohlásit svou přítomnost na recepci budovy (osobně, telefonicky na čísle 549 49 1310 nebo e-mailem na vratnicekom2@ucn.muni.cz), jestliže se ve studovně zdrží v době mezi 22. a 6. hodinou nebo v nepracovní dny.

Přístup do studoven

Ke vstupu do místností oprávněným uživatelům slouží identifikační čipové karty MU (v případě studenta tedy ISIC) – jejich funkčnost pro tento účel zajišťují pracovníci Oddělení speciální informatiky.

Přihlášení uživatele na počítačích ve studovnách

Pro přihlášení k vlastnímu uživatelskému účtu použijte své UČO (nikoliv přezdívku) a sekundární heslo MU (lze zjistit či změnit v IS MU). Individuální nastavení, vlastní soubory atd. se v rámci jednoho účtu přenášejí nejen mezi všemi počítači studoven Střediska Teiresiás, ale i počítači dalších studoven MU. Při ukončení práce na počítači se prosím nezapomeňte ze svého účtu odhlásit.

Provozní řád

Využívání studovny se v přiměřeném rozsahu řídí Provozním řádem počítačových studoven Masarykovy univerzity.