Kurzy digitalizace

Kurzy jsou primárně určeny zájemcům, kteří se na svých pracovištích aktivně podílejí na přípravě přístupných dokumentů pro zrakově postižené, a to jak v rovině organizační (typicky získávání podkladů pro vlastní digitalizaci), tak ve fázích čistě praktických (samotná digitalizace, adaptační proces aj.).

Kurz je opřen o dlouholeté praktické zkušenosti pracovníků střediska Teiresiás a o metodický materiál, který na základě těchto zkušeností už vznikl (dostupný ke stažení na stránkách Střediska). Je koncipován jako několikadenní (ideálně alespoň třídenní – 18 až 20 hodin) a jeho náplň je tvořena jak teoretickou stránkou problematiky, tak praktickými cvičeními. 

Základní osnova kurzu, kterou je možné podle požadavků zájemců, příp. podle jejich vstupních kompetencí modifikovat, je následujcící:

 1. Klasifikace dokumentů, které jsou/nejsou vhodné k elektronické práci (limity práce s odečítači obrazovky...).
 2. Získávání základní elektronické kopie (poučení o možnostech, zvláštní pozornost bude věnována především variantě s ručním zpracováním, tedy skenování a na ně navazujícím operacím).
 3. Vlastní adaptace (základní) e-kopie:
  • (v případě nutnosti konverzní procedury),
  • základní strukturní a navigační prvky,
  • adaptace tabulkových dat, příp. grafů,
  • adaptace ostatní grafické složky (obrázky, schémata),
  • práce se speciálními znakovými sadami (IPA, matematická aj. přírodovědná symbolika, nelatinkové sady, notopis...), příp. kombinacemi různých znakových sad (kombinace národních znakových sad...),
  • závěrečná úprava dokumentu.
Kurz je zpoplatněn částkou 2000 Kč (plus DPH) za účastníka, minimální počet účastníků v jednom běhu jsou 3.