Základní informace

Ve Středisku Teiresiás ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelně probíhají workshopy věnované tématice speciálních informačních a komunikačních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku. Tato setkání jsou velmi dobrou příležitostí detailněji se seznámit s některými technologiemi, které u nás zatím nebyly prezentovány a přitom mají potenciál být v některém ohledu efektivními nástroji pro danou cílovou skupinu.

Tato pracovní setkání prezentovaná pod označením Agora – workshopy o ICT jsou pořádána dvakrát ročně v jednom jarním a jednom podzimním běhu. Pro mimořádně velký zájem (počet účastníků jednotlivých běhů se počítá v desítkách) bude v nadcházejícím květnovém běhu roku 2017 setkání experimentálně realizováno jako dvoudenní: v sobotu se budou odehrávat přibližně hodinové workshopy pro 5 účastníků, které by se dle zájmu zopakovaly až čtyřikrát po sobě. Na neděli pak plánujeme workshopy delší – buď dvouhodinové (opakované dvakrát po sobě), nebo čtyřhodinové. Počet účastníků v jednom běhu workshopu se opět bude pohybovat kolem pěti.

Aktuální informace k nadcházejícímu běhu jsou k dispozici na této stránce.
Pro představu o obsahu jednotlivých workshopů doporučujeme nahlédnout do programů a anotací předchozích setkání.

Pro bližší informace k pořádaným workshopům, příp. s podněty k obsahu se můžete obracet na mgr. Radka Pavlíčka.