Lidé na pracovišti

Ředitelství

 • PhDr. Petr Peňáz (ředitel pracoviště)
  • tel. 732 873 082, 549 49 1112, penaz@teiresias.muni.cz
 • Jitka Graclíková, DiS.
  • personální a ubytovací referentka
  • instruktorka prostorové orientace nevidomých
  • tel. 549 49 1115, graclikova@teiresias.muni.cz
 • Ing. Mgr. Eva Hanáková
  • personální referentka
  • tel. 549 49 1115, hanakova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Jana Havlová
  • právník
  • administrátorka projektů
  • tlumočnice do znakového jazyka
  • havlova@teiresias.muni.cz
 • Ing. Lucie Hrabovská
  • ekonomka (t. č. mateřská dovolená)
  • tel. 549 49 1114, hrabovska@teiresias.muni.cz
 • Ing. Boris Janča
  • ekonom a projektový manažer
  • tel. 549 49 1114, janca@teiresias.muni.cz
 • Bc. Aleš Moravec
  • administrátor projektů
  • asistent
  • tel. 549 49 1119, moravec@teiresias.muni.cz
 • Ing. Ellen Repíková
  • personální referentka
  • 54949 1115, repikova@teiresias.muni.cz
 • Ing. Kristýna Střížová
  • ekonomka
  • tel. 549 49 1114, strizova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D.
  • koordinátorka zahraničních mobilit
  • tel. 549 49 1108, 1119, tothova@teiresias.muni.cz

Oběžníky:

 • pro ekonomickou agendu: ekon@teiresias.muni.cz
 • pro personální agendu: person@teiresias.muni.cz

Studijní oddělení

 • Mgr. Ilja Rajdová (vedoucí oddělení)
  • koordinátorka přijímacího řízení a Národních srovnávacích zkoušek
  • koordinátorka individuální jazykové výuky pro studenty prezenčního studia
  • studijní poradce pro studenty Fakulty sociálních studií​, Farmaceutické fakulty a studenty navazujícího mgr. studia na Filozofické fakultě
  • tel. 549 49 1105, rajdova@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: Zoom, Google Meet (obojí po domluvě), MS Teams
 • Mgr. Eva Hulíková
  • studijní poradce pro studenty Právnické fakulty
  • koordinátorka celoživotního vzdělávání
  • jazyková výuka pro studenty se specifickými nároky
  • tel. 549 49 3435, hulikova@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: Zoom, Google Meet (obojí po domluvě), MS Teams
 • Mgr. Lukáš Másilko
  • studijní poradce pro studenty Fakulty informatiky, Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty sportovních studií
  • koordinátor přípravného kurz k TSP
  • tel. 549 49 1109, masilko@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: MS Teams
 • Mgr. Martin Murgaš
  • psycholog, psychoterapeut
  • murgas@teiresias.muni.cz 
 • Mgr. Markéta Oplatková Plocková
  • studijní poradce pro studenty Pedagogické fakulty oborů Speciální pedagogika a Sociální pedagogika
  • jazyková výuka pro studenty se specifickými nároky
  • tel. 549 49 3433, plockova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Iva Oulehlová
  • pedagogicko-psychologický poradce pro studenty s poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým onemocněním
  • diagnostik SPU, poradenství ke studijním strategiím
  • tel. 549 49 3455, oulehlova@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: Skype, Google Meet (obojí po domluvě), MS Teams
 • Mgr. Ondřej Pelech
  • studijní poradce pro studenty Pedagogické, Přírodovědecké a Lékařské fakulty
  • jazyková výuka pro studenty se specifickými nároky
  • tel. 549 49 3446, pelech@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: Zoom, Google Meet (obojí po domluvě), MS Teams
 • Mgr. Tereza Rossmannová
  • psycholog, psychoterapeut
  • rossmannova@teiresias.muni.cz 
 • Mgr. Tomáš Varga
  • studijní poradce pro bakalářské studenty Filozofické fakulty
  • koordinátor zahraničních mobilit
  • tel. 549 49 5864, varga@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: Zoom, Google Meet (obojí po domluvě), MS Teams

Oběžníky:

 • všeobecný pro celé oddělení: studijni@teiresias.muni.cz
 • organizace celoživotního vzdělávání: czv@teiresias.muni.cz
 • služby spjaté se specifickými poruchami učení (konzultace, diagnostika, návrh opatření aj.): spu@teiresias.muni.cz
 • studium v zahraničí: mobility@teiresias.muni.cz

Oddělení speciální informatiky

 • Ing. Svatoslav Ondra (vedoucí oddělení)
  • tel. 549 49 1110, ondra@teiresias.muni.cz
 • Tomáš Bukovský
  • správce technologického vybavení pracoviště
  • technická podpora uživatelů
  • specialista pro technologické zajištění akcí a jejich přístupnosti (konference, semináře, videokonference apod.) 
  • tel. 549 49 1110, bukovsky@teiresias.muni.cz
 • Michal Klíma
  • vývojář aplikace pro distanční tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči
  • tel. 549 49 1110
 • Jiří Letocha 
  • správce technologického vybavení pracoviště
  • technická podpora uživatelů
  • tel. 549 49 1110, letocha@teiresias.muni.cz
 • Matej Minďaš
  • správce nahrávacího videostudia a technický redaktor videozáznamů
  • tel. 549 49 5767, mindas@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Radek Pavlíček
  • specialista pro přístupnost virtuálního prostředí a asistivní technologie
  • tel. 549 49 1110, pavlicek@teiresias.muni.cz

Oběžníky:

 • všeobecný pro celé oddělení: ict@teiresias.muni.cz
 • pro informace k systému Polygraf: polygraf@teiresias.muni.cz
 • pro informace k systému Lambda: lambda@teiresias.muni.cz

Knihovní a vydavatelské oddělení

 • Mgr. Michaela Hanousková (vedoucí oddělení)
  • tel. 549 49 1107, hanouskova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Petr Červenka
  • instruktor prostorové orientace nevidomých
  • specialista pro tvorbu hmatových map a hmatového orientačního značení
  • tel. 549 49 5795, cervenka@teiresias.muni.cz
 • Petr Hladík
  • správce nahrávacího audiostudia a technický redaktor audiozáznamů
  • specialista pro vývoj a produkci hybridních publikací
  • tel. 549 49 4878, hladik@teiresias.muni.cz
 • Kateřina Komárková, DiS.
  • správce knihovny (katalogizátor) a editor elektronických i hmatových dokumentů
  • tel. 549 49 5702, komarkova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Ondřej Nečas
  • specialista pro produkci hmatových publikací
  • vývojář speciálního softwaru pro brailleskou sazbu, sazbu matematiky pro nevidomé apod.
  • tel. 549 49 5795, necas@teiresias.muni.cz

Oběžníky:

 • běžné knihovní služby: knihovna@teiresias.muni.cz
 • požadavky na digitalizaci: digitalizace@teiresias.muni.cz
 • výroba hmatové grafiky a hmatového značení: hmatove-znaceni@teiresias.muni.cz
 • konzultace k sazebnímu softwaru BUF: buf@teiresias.muni.cz 

Oddělení vizuální komunikace

Dispečink znakového tlumočnictví a přepisovatelství

 • Mgr. Bc. Markéta MacDonald (vedoucí oddělení i dispečinku)
  •  tel. 549 49 1103, macdonald@teiresias.muni.cz
 • Zbyněk Cincibus
  • přepisovatel
  • tel. 549 49 1104, cincibus@teiresias.muni.cz
 • Bc. Jan Fikejs
  • tlumočník do znakového jazyka
  • správce a vývojář slovníku znakového jazyka Dictio
  • tel. 549 49 1104, fikejs@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
  • tlumočnice do znakového jazyka
  • tel. 549 49 1104, kupcikova@teiresias.muni.cz
 • Bc. Dana Peňázová
  • tlumočnice do znakového jazyka
  • tel. 549 49 3566, penazova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Iva Raclavská, DiS.
  • přepisovatelka
  • tel. 549 49 1104, raclavska@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Bc. Pavla Wernerová
  • přepisovatelka
  • tel. 549 49 1104, wernerova@teiresias.muni.cz

Sekce jazyka a kultury neslyšících

 • Mgr. Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D. (vedoucí sekce)
  • zvonek@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Jana Havlová
  • právník
  • administrátorka projektů
  • tlumočnice do znakového jazyka
  • havlova@teiresias.muni.cz
 • Mgr. Martin Kulda
  • tlumočník do znakového jazyka
  • kulda@teiresias.muni.cz
 • Bc. Jindřich Mikulík
  • tlumočník do znakového jazyka
  • mikulik@teiresias.muni.cz

Oběžník:

 • agenda přepisů mluvené řeči: prepisy@teiresias.muni.cz

Oddělení fyzické přístupnosti

 • Ing. et Bc. Karel Sobol (vedoucí oddělení)
  • tel. 549 49 1116, sobol@teiresias.muni.cz
 • Ondřej Banovský
  • technický pracovník monitorující architektonickou přístupnost budov MU
  • 262228@mail.muni.cz
 • Mgr. Miroslav Zítko
  • pedagogicko-psychologický poradce
  • diagnostik SPU, poradenství ke studijním strategiím
  • osobní asistent
  • tel. 549 49 1117, zitko@teiresias.muni.cz
  • komunikace on-line: Google Meet (do domluvě), MS Teams

Oběžník:

 • všeobecný pro celé oddělení: oph@teiresias.muni.cz