Edice středoškolských učebnic

(Poslední aktualizace 7. 7. 2023)

Níže uvedený seznam je soupisem učebnic pro ZŠ, SŠ a gymnázia, které jsou v elektronické a hmatové podobě v Knihovně Střediska Teiresiás aktuálně dostupné. Vyučující se tak mohou při výběru studijních materiálů inspirovat a – dovolí-li to učební plány a nebrání-li tomu jiné okolnosti – mají možnost volit učebnice tak, aby se handicapovaný žák vinou nedostupnosti, příp. delší doby příprav zvolených materiálů neocital bez relevantních učebních textů. 

Verze ke stažení je k dispozici ve formátu PDF zde.
Postup pro případné objednávky je popsán v samostatné kapitole – zde.

Hmatové tisky

Texty jsou připravené pro tisk v bodovém písmu (tedy včetně hmatové grafiky), nejsou ovšem k okamžité dispozici – tisk probíhá pouze na objednávku, přičemž s ohledem na rozsah textu, náročnost kompletace výtisku a vytíženost technického zařízení Střediska se lhůty pohybují v řádech týdnů (v průměru 3–4).

Matematika

Prima

 • Herman, J. et al. Matematika. Prima. Úvodní opakování. Praha: Prometheus 1997.
 • Herman, J. et al. Matematika. Prima. Dělitelnost. Praha: Prometheus 1994.
 • Herman, J. et al. Matematika. Prima. Osová a středová souměrnost. Praha: Prometheus 1995.
 • Herman, J. et al. Matematika. Prima. Kladná a záporná čísla. 2. vydání. Praha: Prometheus 1998. 

Sekunda

 • Herman, J. et al. Matematika. Sekunda. Výrazy 1. Praha: Prometheus 2003.
 • Herman, J. et al. Matematika. Sekunda. Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Prometheus 2000.
 • Herman, J. et al. Matematika. Sekunda. Hranoly. Prometheus 1995 (2. vydání).
 • Herman, J. et al. Matematika. Sekunda. Racionální čísla. Procenta. Praha: Prometheus 1994.

Tercie

 • Herman, J. et al.: Matematika. Tercie. Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus 1996.
 • Herman, J. et al. Matematika. Tercie. Kruhy a válce. Prometheus 1996. 
 • Herman, J. et al. Matematika. Tercie. Úměrnosti. Prometheus 1997.
 • Herman, J. et al. Matematika. Tercie. Geometrické konstrukce. Prometheus 1997.
 • Herman, J. et al. Matematika. Tercie. Výrazy 2. Prometheus 1997.

Kvarta

 • Herman, J. et al. Matematika. Kvarta. Rovnice a jejich soustavy. Prometheus 1999 a 2014.
 • Herman, J. et al. Matematika. Kvarta. Funkce. Prometheus 2014.
 • Herman, J. et al. Matematika. Kvarta. Podobnost a funkce úhlu. Prometheus 2014.
 • Herman, J. et al. Matematika. Kvarta. Jehlany a kužely. Prometheus 2014.

2. stupeň ZŠ

 • Rosecká, Z. – Růžička, J. Počtářské chvilky. Matematika pro 5. ročník. Brno: Nová škola 1996.
 • Rosecká, Z. – Růžička, J. Uvažuj, odhaduj, počítej. Matematika pro 5. ročník. Brno: Nová škola 1996.
 • Rosecká, Z. – Růžička, J. Jak je lehká geometrie. Matematika pro 5. ročník. Brno: Nová škola 1997.
 • Rosecká, Z. – Růžička, J. Vyzkoušej svůj důvtip. Příklady z miniolympiád a časopisů. Brno: Nová škola 1997.
 • Odvárko, O. – Kadleček, J. Matematika [3] pro 6. ročník základní školy. Úhel, trojúhelník. Osová souměrnost. Krychle a kvádr. Prometheus, 1997, 1. vydání. ISBN 80-7196-092-6
 • Odvárko, O. – Kadleček, J. Matematika pro 7. ročník ZŠ (pouze 1. a 2. díl). Praha: Prometheus 1998.
 • Odvárko, O. – Kadleček, J. Matematika pro 8. ročník ZŠ. I a II díl. Praha: Prometheus [199-?]
 • Odvárko, O., Kadleček, J. Matematika [3] pro 8. ročník ZŠ. Kruh, kružnice, válec. Konstrukční úlohy. Prometheus, 2020. ISBN 978-80-7196-183-3.
 • Odvárko, O., Kadleček, J. Pracovní sešit z matematiky. Soubor úloh pro 8. ročník ZŠ. Praha: Prometheus, 2013. ISBN 978-80-7196-437-7
 • Odvárko, O. – Kadleček, J. Matematika pro 9. ročník základní školy. 1. díl. Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic. Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-194-9.
 • Odvárko, O. – Kadleček, J. Matematika pro 9. ročník základní školy. 2. díl. Funkce, podobnost, goniometrické funkce. Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-208-2.
 • Odvárko, O. – Kadleček, J. Matematika pro 9. ročník základní školy. 3. díl. Jehlan, kužel, koule. Finanční matematika. Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-212-0.
 • Coufalová, J. et al. Matematika pro 8. ročník ŽŠ. Fortuna, 2007.
 • Kočí, S. Matematika 8. ročník, 1. díl. TV Graphics, [sine dato].
 • Kočí, S. Matematika 8. ročník, 2. díl. TV Graphics, [sine dato].
 • Kočí, S. Matematika 9. ročník, 1. díl. TV Graphics, [sine dato].
 • Kočí, S. Matematika 9. ročník, 2. díl. TV Graphics, [sine dato].
 • Kočí, S. Matematika 9. ročník, 3. díl. TV Graphics, [sine dato].
 • Hedvábná, H. et. al. Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ. Didaktis, 2019.

SŠ a gymnázia

 • Janeček, F. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich stoustavy. Praha: Prometheus 1995. ISBN 80-7196-076-4.
 • Kubát, J. – Hrubý, D. – Pilgr, J. Sbírka úloh z matematiky pro SŠ. Maturitní minimum. Praha: Prometheus 1996.
 • Bušek, I. – Calda, E. Matematika pro gymnázia. Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus 19993.
 • Odvárko, O. Matematika pro gymnázia. Posloupnosti a řady. Praha: Prometheus 20012.
 • Pomykalová, E. Matematika pro gymnázia. Planimetrie. Praha: Prometheus 1997.
 • Odvárko, O. Matematika pro gymnázia. Funkce. Praha: Prometheus 19993.
 • Boček, L. – Charvát, J. – Zhouf, J. Matematika pro gymnázia. Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus 19993.
 • Hrubý, D. – Kubát, J. Matematika pro gymnázia. Diferenciální a integrální počet. Praha: Prometheus 20012.
 • Odvárko, O. Matematika pro gymnázia. Goniometrie. Praha: Prometheus 20013.
 • Calda, E. Matematika pro gymnázia. Komplexní čísla. Praha: Prometheus 19993.
 • Calda, E. – Dupač, V. Matematika pro gymnázia. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha: Prometheus 19994.
 • Boček, L. – Kočandrle, M. Matematika pro gymnázia. Analytická geometrie. Praha: Prometheus 19992.

Fyzika

 • Macháček, M. Fyzika 7. (pro ZŠ a víceletá gymnázia). Prometheus, 2003.
 • Pfefrček, S. – Purkar, J. – Šedivý, J.. Úlohy z fyziky pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna 1996.
 • Kolářová, R., Bohuněk, J. Fyzika pro 8. ročník ZŠ. Prometheus (bez kap. 4). Praha: Prometheus, 2015. ISBN 978-80-7196-149-9.
 • Lepil, O. – Bednařík, M – Hýblová, R. Fyzika pro střední školy I. Praha: Prometheus 19934.
 • Bednařík, M. – Široká, M. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. Praha: Prometheus, 2007.
 • Lepil, O. Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění. Praha: Prometheus [?].
 • Lepil, O. – Šedivý, P. Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. Praha: Prometheus 2000.
 • Lepil, O. Fyzika pro gymnázia. Optika. Praha: Prometheus 20023.
 • Štoll, I. Fyzika pro gymnázia. Fyzika mikrosvěta. Praha: Prometheus 2002.
 • Bartuška, K. Fyzika pro gymnázia. Speciální teorie relativity. Praha: Prometheus [?].
 • Macháček, M. Fyzika pro gymnázia. Astrofyzika. Praha: Prometheus 2004.
 • Bartuška, K. – Svoboda, E. Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. Prometheus, 2009. 5. vydání. 5. vydání. ISBN 978-80-7196-383-7.

Chemie

 • Banýr, J. – Beneš, P. Chemie pro SŠ. Praha: SPN 2001.
 • Mareček, A. – Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. I. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2005.
 • Mareček, A. – Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Nakladatelství Olomouc: Olomouc, 2005.
 • Mareček, A. ­– Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnazia 3. díl. Nakladatelství Olomouc: Olomouc, 2000.
 • Šibor, J. et al. Chemie – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. Nová škola, 2013.

Český jazyk a literatura

 • Nezkusil, V. Česká a světová literatura pro 1. ročník SŠ (Nejstarší literární památky, počátky českého národního obrození). Praha: Fortuna 1999.
 • Nezkusil, V. Česká a světová literatura pro 2. ročník SŠ (19. století). Praha: Fortuna 1998.
 • Nezkusil, V. Česká a světová literatura pro 3. ročník SŠ (1900–1945). Praha: Fortuna 1999.
 • Nezkusil, V. Česká a světová literatura pro 4. ročník SŠ (po roce 1945). Praha: Fortuna 2000.
 • Sochrová, M. Čítanka 3 k Literatuře v kostce pro SŠ. Havlíčkův brod: Fragment, 2000.
 • Kostečka, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2000.
 • Kostečka, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002.
 • Kosová, J. – Babušová, G. – Řeháčková, A. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit 1. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2009. 1. vydání. ISBN 978-80-7238-858-5.
 • Kosová, J. – Babušová, G. – Řeháčková, A. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit 2. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2009. 1. vydání. ISBN 978-80-7238-859-2.

Anglický jazyk

 

Messages

 • Goodey, N. – Goodey, D. Messages 1. Student‘s book. Cambridge University Press, 2005 (repr. 2006). ISBN 978-0-521-54707-9.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Thompson, K. Messages 1. Workbook. Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-69673-9.
 • Goodey, N. – Goodey, D. Messages 2. Student‘s book. Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-54709-3.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Craven, M. Messages 3. Student's book. Cambridge University Press 2006.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Levy, M. Messages 3. Workbook. Cambridge University Press 2006.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Craven, M. Messages 4. Student's book. Cambridge University Press 2006.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Levy, M. Messages 4. Workbook. Cambridge University Press 2006.

Project

 • Hutchinson, T. Project 2. Student's book. Oxford University Press 1999.
 • Hutchinson, T. Project 3. Student's book. Oxford University Press 2004.
 • Hutchinson, T. Project 3. Workbook. Oxford University Press 2004.
 • Hutchinson, T. Project 3. Student's book. Oxford University Press 2008 (3. vydání).
 • Hutchinson, T. Project 3. Workbook. Oxford University Press 2008 (3. vydání).

Angličtina pro JŠ

 • Peprník. J. – Nangonová, S. – Zábojová, E. Angličtina pro JŠ I. Praha: Fortuna 2001.
 • Peprník. J. – Nangonová, S. – Zábojová, E. Angličtina pro JŠ II. Praha: Fortuna 1997.
 • Peprník. J. – Nangonová, S. – Sparling, D. Angličtina pro JŠ III. Praha: Fortuna [?].

Headway

 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Elementary. Student's book. Oxford University Press 2004.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Elementary. Workbook with key. Oxford University Press 2004.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Pre-intermediate. Student's book. Oxford University Press [?].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Pre-intermediate. Workbook. Oxford University Press 2000.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Intermediate. Student's book. Oxford University Press [1996?].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. New edition. Intermediate. Student's book. Oxford University Press [2003].
 • Soars, L. – Soars, J. – Wheeldon, S. New Headway English Course. Upper-Intermediate. Student‘s Book. Oxford University Press, 2005. The third edition.
 • Soars, L. – Soars, J. – Wheeldon, S. New Headway English Course. Upper-Intermediate. Workbook. Oxford University Press, 2005. The third edition.

English Plus

 • Wetz, B. English Plus, Workbook 1. Oxford University Press 2014.
 • Hardy-Gould, J. – Mellersh, K. English Plus, Workbook 2. Oxford University Press, 2011.

Ostatní

 • Brook-Hart, G. Complete First, Student´s Book without Answers. Cambridge University Press, 2014 (Second edition).
 • Giff, Patricia Reilly. Education for life. Pre-Intermediate Language Powerbook. Harlow: Longman, 2006. Second edition.
 • Harris, M. – Mower, D. – Sikorzytiska, A. New Opportunities. Education for life. Pre-intermediate Student‘s Book with Mini-Dictionary. Pearson Longman - Pearson Education Limited. First published 2000, Second edition 2007. ISBN: 978-0-582-85419-2.
 • Haines, S. – Stewart, B. Cambridge English – First Masterclass, Student‘s Book. Oxford University Press, 2014.
 • Haines, S. – Stewart, B. Cambridge English – First Masterclass, Workbook. Oxford University Press, 2014.
 • Radley, P. – Simons, D. – Campbell, C. Horizons, Student‘s Book 1. Oxford, University Press, 2004. ISBN 0-19-438876-X.
 • Way to Win 9. Angličtina – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus, 2008.
 • Maturita Solutions — Intermediate. Student's Book. 3rd Edition. OUP, 2017. ISBN 978-0-19-450451-5. 
 • Maturita Solutions — Intermediate. Workbook. 3rd Edition. OUP, 2017. ISBN 978-0-19-450453-9.
 • Insight – Intermediate. Student's Book. OUP, 2013. ISBN 978-0-19-401108-2.
 • Focus — Students' book. PEARSON Education Limited, 2015. ISBN 978-1-4479-9767-2.
 • Focus — Workbook book. PEARSON Education Limited, 2016. ISBN 978-1-447-99775-7.

Německý jazyk

Themen

 • Aufderstraße, H. a kol. Themen aktuell 1. Kursbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag 2003.
 • Bock, H. a kol. Themen aktuell 1. Pracovní sešit. Ismaning: Max Hueber Verlag 2004 a Plzeň: Fraus 2004.
 • Aufderstraße, H. a kol. Themen aktuell 2. Kursbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag 2003.
 • Kol. aut. Themen Neu 1. Pracovní sešit. Plzeň: Fraus 19952.

Prima

 • Prima A2 / díl 4. Učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009. ISBN 978-80-7238-758-8.
 • Prima A2-2 / díl 4. Pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2009. ISBN 978-80-7238-759-5.
 • Prima B1 / díl 5. Učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-761-8.
 • Prima B1 / díl 5. Pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-762-5.

Ostatní

 • Drmolová, D. et al. Německy s úsměvem I. Praha: Knihcentrum 1998.
 • Drmolová, D. et al. Německy s úsměvem II. Praha: Knihcentrum 1998.
 • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 1. Praha: Polyglot 2000.
 • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 2. Praha: Polyglot 2001.
 • Dusilová, D. et al. Passt schon! 3 Učebnice a pracovní sešit. Polyglot, 2017 (1. vydání, 2. výtisk).
 • Fišarová, O. – Zbranková, M. Deutsch mi Max, učebnice, díl 2. Fraus, 2007.
 • Fišarová, O. – Zbranková, M. Deutsch mit Max, pracovní sešit, díl 2. Fraus, 2007.
 • Höppnerová, V. – Kremzerová, A. – Chromečka, J. Němčina pro JŠ I (s novým pravopisem). Praha: Scientia 1999.
 • Höppnerová, V. – Kremzerová, A. – Chromečka, J. Němčina pro JŠ II. Praha: Scientia 1999.
 • Höppnerová, V. – Shaki, R. Němčina pro JŠ III (s novým pravopisem). Praha: Scientia 2000.
 • Höppnerová, V. Deutsch im Gespräch. Praha: Scientia 2001.
 • Kouřimská, M. a kol. Heute haben wir Deutsch 5. Lehrbuch. [s.l.]: Ag. Jirco [c1998].
 • Kouřimská, M. a kol. Heute haben wir Deutsch 5. Arbeitsheft. [s.l.]: Ag. Jirco [c1998].
 • Mit uns B1+. Deutsch für Jugendliche — Kursbuch. München: Hueber Verlag, 2017. ISBN 978-3-19-051060-3.
 • Direkt interaktiv. 1. Prac. sešit + učebnice. Praha: Klett, 2019. ISBN 978-80-7397-257-8.
   

Španělský jazyk

 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. – Rosa, S. Espanol lengua extranjera. Nuevo ven. Libro de ejercicios 1. Edelsa – Grupo didascalia, Madrid: 2003. ISBN 978-84-7711-841-1.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. – Rosa, S. Espanol lengua etranjera. Nuevo ven. Libro del alumno 1. Edelsa – Grupo didascalia, Madrid: 2003. ISBN 84-7711-831-0.
 • Fenclová, J. – Fousková, K. Espanol lengua extranjera. Nuevo ven. Studijní příručka 1. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-481-3.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. Corso di spagnolo per italiani. Nuevo ven 2. Libro de ejercicios. Edelsa – Grupo didascalia. ISBN 978-84-7711-852-7.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. Espanol lengua extranjera. Nuevo ven 2. Libro del profesor. Edelsa – Grupo didascalia. Madrid 2008. ISBN 978-8477118442.
 • Fenclová, J. – Fousková, K. Espanol lengua extranjera. Nuevo ven. Studijní příručka 2. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-8072385133.
 • Sanz Sánches, B. et al. Suena 3. Nivel Avanzado – Cuaderno de Ejercicios. Universidad de Alcalá, Madrid.
 • Sanz Sánches, B. et al. Suena 3 Nivel Avanzado – Libro del Alumno (nueva edición). Espanol Lengua Extranjera. Universidad de Alcalá, Madrid, 2010 (7. dotisk, 3. vyd. 2007). ISBN 978-84-667-6368-4.

Francouzský jazyk

 • Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky. Voznice: Leda 1995.
 • Taišlová, J. Francouzština pro SŠ. On y va! 1. Praha: Leda, 2007.
 • Taišlová, J. Francouzština pro SŠ. On y va! 2. Učebnice. 2. akt. vydání. ISBN 978-80-7335-204-2.
 • Taišlová, J. Francouzština pro SŠ. On y va! 2. Pracovní sešit A a B. Leda, 2009. 2. akt. vydání. ISBN 978-80-7335-169-4.

Ostatní jazyky

 • Janešová, J. Italština pro samouky I. Praha: SPN 1965.
 • Nekolová, V. – Camutaliová, I. – Vasiljevová, A. Ruština nejen pro samouky. Voznice: Leda, 2002.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia I. Praha: Leda 1994.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia II. Praha: Leda 1996.

Společenské vědy, dějepis

 • Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F. – Kudrys, M. Dějepis pro střední a odborné školy. České a světové dějiny. Praha: SPN 2002.
 • Eichler, B. – Ryska, R. – Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Základy společenských věd pro SŠ. Praha: Fortuna.
 • Gillernová, I. – Buriánek, J. Základy psychologie, sociologie. Základy společenských věd pro SŠ. Praha: Fortuna 2001.
 • Stará, J. – Dvořáková, M. – Frýzová, I. Prvouka pro 3. ročník základní školy. Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-870-7.
 • Dějepis 7 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2015. ISBN 978-80-7489-034-5.
 • Občanská výchova 7. Praha: Nakladatelství Fraus, 2019. ISBN 978-80-7489-471-8.
 • Krejčí, M. et al. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Nakladatelství Fraus, 2017.

Elektronické dokumenty

Texty jsou zpracovány do podoby elektronického dokumentu (formátů textového editoru Microsoft Word) a upraveny se zřetelem k potřebám uživatelů se zrakovým postižením a technickým možnostem elektronických odečítacích zařízení. Veškeré texty jsou katalogizovány a archivovány v chráněném úložišti, (autorizovaný) přístup k nim získává pouze potřebný student na základě relevantních dokladů (viz kapitola Registrace).

Český jazyk a literatura

 • Hošnová, E. Český jazyk pro 6. ročník. SPN. 2006. 
 • Hošnová, E. et al. Český jazyk pro ZŠ 7. Praha: SPN, 2014. 
 • Hošnová, E. et al. Český jazyk pro ZŠ 7, pracovní sešit. Praha: SPN, 2008.
 • Hošnová, E. et al. Český jazyk pro ZŠ 8. Praha: SPN, 2009.
 • Hošnová, E. et al. Český jazyk pro ZŠ 8, pracovní sešit. Praha: SPN, 2015. 
 • Hošnová et al. Český jazyk pro ZŠ 9. Praha: SPN, 2016.
 • Hošnová et al. Český jazyk pro ZŠ 9, pracovní sešit. Praha: SPN, 2010.
 • Chýlová, H. et al. Český jazyk 5. Brno: Nová škola 2002.
 • Styblík et al. Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. Praha: SPN 1997.
 • Styblík et al. Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. Praha: SPN 1997.
 • Styblík et al. Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. Praha: SPN [199-?].
 • Styblík et al. Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. Praha: SPN [199-?].
 • Bradáčová, L. Čítanka pro 6. ročník ZŠ. Praha: Alter 1998.
 • Dorovská, D. – Řeřichová, V. Čítanka 6. Olomouc: Prodos, 1998.
 • Dorovská, D. – Řeřichová, V.  Čítanka 6. Pracovní sešit. Olomouc: Prodos, 1998.
 • Dorovská, D. – Řeřichová, V. Čítanka 7. Olomouc: Prodos, 1998.
 • Dorovská, D. – Řeřichová, V. Čítanka 8. Český Těšín: Prodos, 2000.
 • Dorovská, D. – Řeřichová, V. Čítanka 9. Olomouc: Prodos, 2008.
 • Slabý, Z. K. Čítanka 6. Praha: SPN 1995.
 • Soukal, J. Čítanka 7. SPN [199-?]
 • Soukal, J. Čítanka 8. Praha: SPN 20022.
 • Soukal, J. Čítanka 9. Praha: SPN 1998.

SŠ a gymnázia

 • Kostečka a kol. Český jazyk pro 1. ročník gymnázia. Praha: SPN 2001.
 • Kostečka, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN 2001.
 • Kostečka, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN 2002.
 • Kostečka, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. Praha: SPN 2003.
 • Soukal, J. et al. Literatura pro 1. ročník gymnázia. Praha: SPN 2001.
 • Soukal, J. et al. Literatura pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN 2002.
 • Soukal, J. et al. Literatura pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN 2003.
 • Soukal, J. et al. Literatura pro 4. ročník gymnázií. Praha: SPN 2005.
 • Lehár, J. et al. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN 1998.
 • Prokop, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století (pro výuku literatury na SŠ). [Sokolov]: O. K. Soft 2003.
 • Prokop, V. Přehled české literatury 20. století. [Sokolov]: O. K. Soft [?].
 • Prokop, V. Přehled světové literatury 20. století. Sokolov: O. K. Soft 2002.
 • Prokop, V. Literatura 19. a počátku 20. století. Sokolov: O. K. Soft 2000.
 • Bláhová – Chvalovská – Polášková et al. Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice. Brno: Didaktis 2008.
 • Polášková, T. et al. Literatura pro 2. ročník středních škol – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. Vydání první (S090604), ISBN 978-80-7358-129-9.
 • Andree, L. – Dvořák, J. – Fránek, M. et al. Literatura pro 3. ročník SŠ – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-135-0.
 • Andree, L. – Fránek, M. – Kulhavá, M. et al. Literatura pro 4. ročník středních škol – Učebnice. Brno:  Didaktis, (c) 2010. ISBN 978-80-7358-149-7.
 • Soukal, J. et al. Čítanka pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN 2001.
 • Soukal, J. et al. Čítanka pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN 2002.
 • Soukal, J. et al. Čítanka pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN 2003.
 • Soukal, J. et al. Čítanka pro 4. ročník gymnázií. Praha: SPN 2004.
 • Janáčková, J. – Lukešová, M. Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů 2. Praha: NLN 1999.
 • Nezkusil, V. Čítanka české a světové literatury pro 3. ročník SŠ (1900-1945). Praha: Fortuna 1999.
 • Nezkusil, V. Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník. SŠ (po roce 1945). Praha: Fortuna 2000.
 • Prokop, V. Čítanka k Dějinám literatury od starověku do počátku 19. století (pro výuku literatury na SŠ). [Sokolov]: O. K. Soft 2003.
 • Prokop, V. Čítanka k Literatuře 19. a počátku 20. století. Sokolov: O. K. Soft 1999.
 • Prokop, V. Čítanka k Přehledu české literatury 20. století. Sokolov: O. K. Soft 1999.
 • Prokop, V. Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století. Sokolov: O. K. Soft 2003.
 • Sochrová, M. Čítanka 3 k Literatuře v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment 2000.
 • Sochrová, M. Čítanka 4 k Literatuře v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment 2001.
 • Stich, A. – Lehár, J. Čítanka české literatury I. [Praha]: Český spisovatel 1997.
 • Zeman, M. Teorie literatury pro SŠ. Praha: Forutna 1992.
 • Novotný, J. et al. Mluvnice češtiny pro střední školy (pouze část Skladba). Praha: Fortuna 1992.
 • Styblík, V. Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ. Praha: Fortuna [1992].

Dějepis

 • Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F. – Kudrys, M. Dějepis pro střední a odborné školy. České a světové dějiny. Praha: SPN 2002.
 • Dějepis 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2007.
 • Dějepis 7 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2015. ISBN 978-80-7489-034-5.
 • Dějepis 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2010.
 • Dějepis 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2011.
 • Marek, V. et al. Historie: Pravěk, Starověk I. díl. Scientia 1995.
 • Marek, V. et al. Historie: Pravěk, Starověk II. díl. Scientia [199-?]
 • Souček, J. Dějiny pravěku a starověku pro SŠ. Praha: SPL-Práce 1999.
 • Vošahlíková, P. Dějepis. Nová doba, 2. díl: 1918-1938. Učebnice pro ZŠ. Praha: Vydavatelství a naklad. Práce 1996.

Zeměpis

 • Bičík, I. – Jánský, B. Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 2001.
 • Géringová, J. et al. Hravý zeměpis. 8. Evropa a Česká republika. Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Nakladatelství Taktik, 2016. ISBN: 978-80-87881-99-6.
 • Holeček, M. – Mariot, M. – Střída, M. Zeměpis cestovního ruchu. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 2001.
 • Chalupa, P. Zeměpis 9 – pro ZŠ. Praha: SPN 2009.
 • Kastner. J. Zeměpis naší vlasti – učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia: pro 8. nebo 9. ročník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti 2009. ISBN 978-80-86034-85-0.
 • Voženílek, V. Zeměpis 3 – zeměpis oceánů a světadílů. 2, Amerika, Asie, Evropa. Olomouc: Prodos 2001. ISBN 80-7230-106-3.

Biologie a přírodopis

 • Čabradová, V. Přírodopis 7 – učebnice pro víceletá gymnázia. Praha: Fraus 2005. ISBN 80-7238-424-4.
 • Jelínek, J. – Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc 20025.
 • Maleninský, M. – Škoda, B. Botanika I: Bakterie, řasy, houby. Praha: Natura 1997 (+ hmatové přílohy).
 • Smrž, J. – Horáček, I.– Švátora, M. Biologie živočichů pro gymnázia. Praha: Nakladatelství Fortuna 2004. ISBN 80-7168-909-2.
 • Švecová, M. – Toběrná, V. Botanika II: Vyšší rostliny. Praha: Natura 1998 (+ hmatové přílohy).
 • Švecová, M. Přírodopis 9 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus 2007. ISBN 978-80-7238-587-4. + hmatové přílohy

Společenské vědy

 • Emmert, F. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis 2003.
 • Fischerová, D. Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ, pracovní sešit. Praha: Vyšehrad 1997.
 • Občanská výchova 7. Praha: Nakladatelství Fraus, 2019. ISBN 978-80-7489-471-8. 
 • Gillernová, I. – Buriánek, J. Základy psychologie, sociologie. Praha: Fortuna 2001.
 • Horecký, J. – Kornel, M. – Kundt, M. et al. Společenské vědy pro SŠ – Učebnice. 3. díl. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-163-3.
 • Janošková, D. et al. Občanská výchova 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2012.
 • Janošková, D. – Ondráčková, M. et al. Občanská výchova 7: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2004.
 • Krejčí, M. et al. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Nakladatelství Fraus, 2017.
 • Urban, M. – Krupová, T. Občanská výchova 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2013. 
 • Urban, M. et al. Občanská výchova 9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2014.

Anglický jazyk

Messages

 • Goodey, N. – Goodey, D. – Craven, M. Messages 1. Student‘s book. Cambridge University Press, 2005 (repr. 2006). ISBN 978-0-521-54707-9.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Craven, M. Messages 1. Workbook. Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-69673-9.
 • Goodey, N. – Goodey, D. Messages 2. Student‘s book. Cambridge University Press, 2005 (repr. 2006). ISBN 978-0-521-54707-3.
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Craven, M. Messages 3. Student's book. Cambridge University Press 2006
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Levy, M. Messages 3. Workbook. Cambridge University Press 2006
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Craven, M. Messages 4. Student's book. Cambridge University Press 2006
 • Goodey, N. – Goodey, D. – Levy, M. Messages 4. Workbook. Cambridge University Press 2006

Project

 • Hutchinson, T. Project 2. Student's book. Oxford University Press 19997.
 • Hutchinson, T. Project 3. Student's book. Oxford University Press 2004.
 • Hutchinson, T. Project 3. Workbook. Oxford University Press 2004.
 • Hutchinson, T. Project 3. Student's book. Oxford University Press 2008 (3. vydání).
 • Hutchinson, T. Project 3. Workbook. Oxford University Press 2008 (3. vydání).

NCAE

 • Jones, L. New Cambridge Advanced English. Student's book. Cambridge University Press 1998.
 • Jones, L. New Cambridge Advanced English. Teacher's book. Cambridge University Press 1998.

Inside out

 • Jones, L. – Bastow, T. Inside out. Student's book advanced. [Velká Británie]: Macmillan [2001]
 • Jones, L. – Stannard, R. Inside out. Workbook. Oxford: Macmillan 2001.

English (Grammar/Vocabulary) in Use

 • McCarthy, M. – O'Dell, F. English Vocabulary in Use. Elementary. Cambridge University Press 1999.
 • Murphy, R. English Grammar in Use. A Self-study reference and practise book for intermediate students. With answers. Cambridge University Press 19942.
 • Murphy, R. – Hashemi, L. English Grammar in Use. Supplementary exercise with answers. Cambridge University Press 1995.
 • Murphy, R. Essential Grammar in Use. A reference and practise book for elementary students of English. Cambridge University Press 1997, [15th printing 2003].
 • Murphy, R. Essential Grammar in Use. A reference and practise book for elementary students of English. Cambridge University Press 1990.
 • Naylor, H. – Murphy, R. New Essential Grammar in Use. Supplementary exercise with answers. Cambridge University Press 1996.
 • Redman, S. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and intermediate. Cambridge University Press 1997.

FCE

 • Acklam, R. – Burgess, S. First Certificate Gold. Coursebook Harlow: Longman 1996.
 • Duckworth, M. – Gude, K. – O'Neill, R. New Succes at First Certificate. Oxford: Oxford University Press 1997.
 • Newbrook, J. – Burgess, S. – Wilson, J. FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and audio CD. 2008. ISBN 978-1-4058-7679-7.
 • Newbrook, J. – Wilson, J. – Acklam, R. FCE Gold Plus Coursebook. [s.d.]
 • Ready for FCE Coursebook. Macmillan Publishers, 2008, ISBN 978-0-2 30-027 65-7.

Angličtina pro JŠ

 • Peprník. J. – Nangonová, S. – Zábojová, E. Angličtina pro JŠ I. Praha: Fortuna 2001.
 • Peprník. J. – Nangonová, S. – Zábojová, E. Angličtina pro JŠ II. Praha: Fortuna 1997.
 • Peprník. J. – Nangonová, S. – Sparling, D. Angličtina pro JŠ III. Praha: Fortuna 1995.

Headway

 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Elementary. Student's book. Oxford University Press 2004.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Elementary. Teacher's book. Oxford University Press [?].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Elementary. Workbook with key. Oxford University Press 2004.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Pre-intermediate. Student's book. Oxford University Press 2000.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Pre-intermediate. Workbook. Oxford University Press 2000.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Pre-intermediate. Wordlist. Oxford University Press [?].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Intermediate. Student's book. Oxford University Press [1996?].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. New edition. Intermediate. Student's book. Oxford University Press [2003].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Intermediate. Teacher's book. Oxford University Press 19985.
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. Intermediate. Workbook. Oxford University Press [1996?].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. New edition. Intermediate. Student's book. Oxford University Press [2003].
 • Soar, L. – Soar, J. New Headway English Course. New edition. Intermediate. Workbook. Oxford University Press 2003.
 • Soar, L. – Soar, J. – Wheeldon, S. New Headway English Course. The third edition. Upper-Intermediate, Student's Book. Oxford University Press 2005.
 • Soar, L. – Soar, J. – Wheeldon, S. New Headway English Course. The third edition. Upper-Intermediate, Workbook. Oxford University Press 2005.
 • Soars, L. – Soars, J. et al. New Headway, The third edition, Upper-Intermediate. Teacher‘s Book. Oxford University Press, 2005. ISBN-13: 978-019-439300-3.

English Plus

 • Wetz, B. English Plus Student‘s Book 1. Oxford University Press, 2010.
 • Hardy-Gould, J. English Plus Workbook 1. Oxford University Press, 2011.
 • Wetz, B. English Plus, Student‘s Book 2. Oxford University Press, 2010.
 • Hardy-Gould, J. – Mellersh, K. English Plus, Workbook 2. Oxford University Press, 2011.
 • Wetz, B. English Plus, Student‘s Book 3. Oxford University Press, 2016 (Second edition).
 • Mellersh, K. English Plus, Workbook 3. Oxford University Press, 2016 (Second edition).

Insight

 • Insight – Intermediate. Workbook. OUP, 2013. ISBN 978-0-19-40113-6.
 • Insight Upper-Intermediate. Student's Book. OUP, 2014. ISBN 978-0-19-401109-9.
 • Insight Upper-Intermediate. Workbook. OUP, 2014. ISB: 978-0-19-4011143.

Právnická angličtina

 • Chromá, M. – Coats, T. Introduction to Legal English. Volume I : Úvod do právnické angličtiny. Díl I. Praha: UK 19982.
 • Chromá, M. – Coats, T. Introduction to Legal English. Volume II : Úvod do právnické angličtiny. Díl II. Praha: UK 19982.
 • Chromá, M. New Introduction to Legal English I a II. Praha: Karolinum 2003.
 • Powel, R. Law Today. Harlow: Longman 1993.

Ostatní

 • Giff, Patricia Reilly. Education for life. Pre-Intermediate Language Powerbook. Harlow: Longman, 2006. Second edition.
 • Haines, S. – Stewart, B. Cambridge English – First Masterclass, Student‘s Book. Oxford University Press, 2014.
 • Haines, S. – Stewart, B. Cambridge English – First Masterclass, Workbook. Oxford University Press, 2014.
 • Harris, M. – Mower, D. – Sikorzytiska, A. New Opportunities. Education for life. Pre-intermediate Student‘s Book with Mini-Dictionary. Pearson Longman – Pearson Education Limited. First published 2000, Second edition 2007. ISBN: 978-0-582-85419-2.
 • Hutchinson, T. New Hotline. Pre-intermediate. Workbook. Oxford University Press 20027.
 • Chalker, S. A Student's English Grammar. Workbook. [s.l.]: Longman [2000?].
 • Nicholls, M. – Vacek, J. English texts with tests. Brno: MU (Pedagogická fakulta) 2001.
 • Nicholls, M. – Vacek, J. English texts with tests II. Brno: MU (Pedagogická fakulta) 2004.
 • Peck, A. Let's talk. Moderní konverzační témata v angličtině. Plzeň: Fraus 2003.
 • Peters, S. – Gráf, T. Nová cvičebnice anglické gramatiky. [s.l.]: Polyglot 1998.
 • Quirk, R. – Greenbaum, S. Student's Grammar of the English Language. Harlow 1990.
 • Radley, P. – Simons, D. – Campbell, C. Horizons, Student‘s Book 1. Oxford, University Press, 2004. ISBN 0-19-438876-X.
 • Sparling, D. English or Czenglish? Praha: SPN 19902.
 • Swan, M. Practical English Usage. Oxford University Press 199121.
 • Way to Win 9. Angličtina – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus, 2008.
 • English File — Upper-Intermediate. Student's Book (with online practice), 4th edition. OUP, 2020. ISBN 978-0-19-403969-7.
 • English File — Upper-Intermediate. Workbook, 4th edition. OUP, 2020. ISBN 978-0-19-403988-8.

Německý jazyk

Themen

 • Aufderstraße, H. a kol. Themen aktuell 1. Kursbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag 2003.
 • Bock, H. a kol. Themen aktuell 1. Pracovní sešit. Ismaning: Max Hueber Verlag 2004 a Plzeň: Fraus 2004.
 • Aufderstraße, H. a kol. Themen aktuell 2. Kursbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag 2003.
 • Kol. aut. Themen Neu 1. Pracovní sešit Plzeň: Fraus 19952.

Delfin

 • Aufderstraße, H. a kol. Delfin. Pracovní sešit 1B (lekce 6-10). Ismaning: Max Hueber Verlag 2004.
 • Aufderstraße, H. a kol. Delfin. Pracovní sešit 2A (lekce 11-15). Ismaning: Max Hueber Verlag 2004.
 • Aufderstraße, H. a kol. Delfin. Lehrbuch (lekce 11-20). Ismaning: Max Hueber Verlag [c2001].

Schritte

 • Hilpert, S. et al. Schritte 3 international. Kursbuch + Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Niveau A2/1. Hueber Verlag, 2006. ISBN 978-3-19-001853-6. 
 • Schritte 3 international. Deutsch als Fremdsprache, Niveau A2/1. Glossar XXL. Deutsch-Tschechisch. Německo český slovníček. Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-371853-2.
 • Hilpert, S. et al. Schritte 4 international. Kursbuch + Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Niveau A2/2. Hueber Verlag, 2007. 1. Auflage. ISBN 978-3-19-001854-3.
 • Schritte 4 international. Deutsch als Fremdsprache, Niveau A2/2. Glossar XXL. Deutsch-Tschechisch. Německo-český slovníček. Hueber Verlag, 2008. 1. Auflage. ISBN 978-3-19-371854-9.
 • Hilpert, S. et al. Schritte 5 international. Kursbuch + Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache, Niveau B1/1. Hueber Verlag, 2007. 1. Auflage. ISBN 978-3-19-001855-0.
 • Schritte 5 international. Deutsch als Fremdsprache, Niveau B1/1. Glossar XXL. Deutsch-Tschechisch. Německo-český slovníček. Ismaning, Hueber Verlag, 2008. 1. Auflage. ISBN 978-3-371855-6.

Mit uns

 • Mit uns B1+. Deutsch für Jugendliche — Kursbuch. München: Hueber Verlag, 2017. ISBN 978-3-19-051060-3.
 • Mit uns B1+. Deutsch für Jugendliche — Arbeitsbuch. München: Hueber Verlag, 2017. ISBN 978-3-19-011060-5.
 • Mit uns B2. Deutsch für Jugendliche – Kursbuch. München: Hueber Verlag, 2018. ISBN 978-3-19-301060-5.
 • Mit uns B2. Deutsch für Jugendliche – Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber Verlag, 2018. ISBN 978-3-19-311060-2.

Sprechen Sie Deutsch?

 • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 1. Praha: Polyglot 2000.
 • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 2. Praha: Polyglot 2001.
 • Dusilová, D. Sprechen Sie Deutsch? 3. Praha: Polyglot 2002.

Ostatní

 • Drmolová, D. et al. Německy s úsměvem I. Praha: Knihcentrum 1998.
 • Drmolová, D. et al. Německy s úsměvem II. Praha: Knihcentrum 1998.
 • Dusilová, D. et al. Passt schon! 3 Učebnice a pracovní sešit. Polyglot, 2017 (1. vydání, 2. výtisk).
 • Fišarová, O. – Zbranková, M. Deutsch mi Max, učebnice, díl 2. Fraus, 2007.
 • Fišarová, O. – Zbranková, M. Deutsch mit Max, pracovní sešit, díl 2. Fraus, 2007.
 • Höppnerová, V. – Kremzerová, A. – Chromečka, J. Němčina pro JŠ I (s novým pravopisem). Praha: Scientia 1999.
 • Höppnerová, V. – Kremzerová, A. – Chromečka, J. Němčina pro JŠ II (s novým pravopisem). Praha: Scientia [1999]
 • Höppnerová, V. – Shaki, R. Němčina pro JŠ III (s novým pravopisem). Praha: Scientia 2000
 • Höppnerová, V. Deutsch im Gespräch. Praha: Scientia 2001.
 • Koithan, U. et al. Aspekte. Lehrbuch 1. Niveau B1+. Mittelstufe Deutsch. Langenscheidt 2007, Berlin und München.
 • Koithan, U. et al. Aspekte. Arbeitsbuch 1. Niveau B1+. Mittelstufe Deutsch. Langenscheidt 2007, Berlin und München.
 • Kouřimská, M. a kol. Heute haben wir Deutsch 5. Lehrbuch. [s.l.]: Ag. Jirco [c1998].
 • Kouřimská, M. a kol. Heute haben wir Deutsch 5. Arbeitsheft. [s.l.]: Ag. Jirco [c1998].
 • Motta, G. – Čwikowska, B. – Vomáčková, O. – Černý, T. Direkt 2 neu. Němčina pro střední školy, učebnice a pracovní sešit. Nové přepracované vydání: Praha, Klett 2012. ISBN 978-80-7397-101-4.
 • Černý, T. Kovačková, L., Dudek, S. Direkt interaktiv 1. Němčina pro střední školy, učebnice a pracovní sešit. Praha: Klett, 2019. ISBN 978-80-7397-257-8.
 • Orth-Chambah, J. et al. em neu Brückenkurs Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2008. 1. Auflage. ISBN 978-3-19-511696-1.
 • Perlmann-Balme, M. et al. em neu Brückenkurs. Hueber Verlag, 2008. 1. Auflage. ISBN 978-3-19-501696-4.
 • Netzwerk neu A1.1 – Kurs/Übungsbuch. Teil 1. ISBN 9783126071543.

Španělský jazyk

 • Králová, J. et al. ¿Fiesta! 1. Plzeň: Fraus 2000.
 • Prokopová, L. Španělština. Praha: Leda 2000.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. – Rosa, S. Español lengua extranjera. Nuevo ven. Libro de ejercicios 1. Edelsa – Grupo didascalia, Madrid: 2003. ISBN 978-84-7711-841-1.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. – Rosa, S. Español lengua etranjera. Nuevo ven. Libro del alumno 1. Edelsa – Grupo didascalia, Madrid: 2003. ISBN 84-7711-831-0.
 • Fenclová, J. – Fousková, K. Español lengua extranjera. Nuevo ven. Studijní příručka 1. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-481-3.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. Corso di spagnolo per italiani. Nuevo ven 2. Libro de ejercicios. Edelsa –Grupo didascalia. ISBN 978-84-7711-852-7.
 • Castro, F. – Marín, F. – Morales, R. Español lengua extranjera. Nuevo ven 2. Libro del profesor. Edelsa –Grupo didascalia. Madrid 2008. ISBN 978-8477118442.
 • Fenclová, J. Fousková, K. Español lengua extranjera. Nuevo ven. Studijní příručka 2. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-8072385133.
 • Aranzazu Cabrerizo Ruiz, M. et al. Sueña – Nueva edición. Cuaderno de Ejercicios. Espanol Lengua Extranjera 2. 10. reimpresión: 2012. 3. edición: 2006. ISBN: 978-84-667-5509-2.
 • Aranzazu Cabrerizo Ruiz, M. et al. Sueña – Nueva edición. Libro del Alumno. Espanol Lengua Extranjera 2.  12. reimpresión: 2012. 3. edición: 2006. ISBN: 978-84-667-5508-5.
 • Sanz Sánches, B. et al. Sueña 3. Nivel Avanzado – Cuaderno de Ejercicios. Universidad de Alcalá, Madrid.
  Sanz Sánches, B. et al. Sueña 3 Nivel Avanzado – Libro del Alumno (nueva edición). Español Lengua Extranjera. Universidad de Alcalá, Madrid, 2010 (7. dotisk, 3. vyd. 2007). ISBN 978-84-667-6368-4.
 • Cerdeira, P. – Romero, A. Club Prísma. Método De Español Para Jóvenes A2/B1. Libro De Ejercicios Con Claves. Nivel intermedio. Editorial Edinumen. ISBN: 978-84-9848-158-7.
 • Club Prísma. Método de español para jóvenes. Nivel intermedio A2/B1. Libro Del Alumno. Equipo club prisma. Editorial Edinumen. ISBN: 978-84-9848-018-4.

Francouzský jazyk

 • Connexions, Niveau 2. Cahier d'exercices. Paris 2004.
 • Mérieux, R. – Loiseau, Y. Latitudes 1. Méthode de francais, A1/A2. Paris: Didier, 2008. ISBN: 978 2 278 06249 2.
 • Mérieux, R. – Loiseau, Y. Latitudes 1. Méthode de francais, A1/A2, Cahier d‘exercices. Paris: Didier, 2008. ISBN: 978-2-278-06263 8.
 • Mérieux, R. – Lainé, E. – Loiseau, Y. Latitudes 2. Méthode de francais, A2/B1. Paris: Didier, 2009. ISBN: 978 2-278-06250-8.
 • Mérieux, R. – Lainé, E. – Loiseau, Y. Latitudes 2. Méthode de francais, A2/B1, Cahier d‘exercices. Paris: Didier, 2009. ISBN: 978-2-278-06266 9.
 • Pravdová, M. Le français pour vous. Voznice: Leda 1999.
 • Pravdová, M. – Pravda, M. Franouzština pro samouky. Voznice: Leda 2000.
 • Šedová, M. Cahier d'exercices de grammaire pour les juristes. Brno: MU 1995.
 • Taišlová, J. Francouzština pro SŠ. On y va! 1. Praha: Leda, 2007.
 • Taišlová, J. Francouzština pro SŠ. On y va! 2. Učebnice. 2. akt. vydání. ISBN 978-80-7335-204-2.
 • Taišlová, J. Francouzština pro SŠ. On y va! 2. Pracovní sešit A a B. Leda, 2009. 2. akt. vydání. ISBN 978-80-7335-169-4.
 • Heu, É., Mabilat, J-J. Édito — Méthode de français, Niveau A2. 2015. ISBN: 978-2-278-08319-0.
 • Baylocq Sassoubre, M.-P. et al. Édito Niveau A2, pracovní sešit. 2015. ISBN 978-2-278-08365-7.

Ostatní jazyky

 • Bahníková, A. et al. Italština. Praha: Leda 2001.
 • Chiuchiù, A. et al. In italiano 1 a 2. Perugia: Edizioni Guerra 20036
 • Coimbra Mata, O. – Leite Coimbra, I. Português sem fronteiras. Lisboa – Porto – Coimbra: Lidel 1995.
 • Jindrová, J. – Mlýnková, L. Portugalština. Praha: Leda 2001.
 • Nekolová et al. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia I. Praha: Leda 1994.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia II. Praha: Leda 1996.
 • Belyntseva, O. – Janek, A. Učebnice současné ruštiny (Учебник современного русского яыыка) 1. díl. Brno: Computer Press, 2011 (dotisk prvního vydání z roku 2009). ISBN 978-80-251-2442-0.