Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na Test studijních předpokladů

Uchazeči, kteří budou skládat Test studijních předpokladů, mají řadu možností, jak se na něj připravit. Doporučujeme vám, abyste si o něm nejdříve přečetli co nejvíce informací. Vhodným informačním zdrojem může být rozcestník s názvem Test studijních předpokladů na stránkách Masarykovy univerzity, který Vás seznámí s tím,

  1. jak test vypadá (a z kterých oddílů se skládá),
  2. jaký je systém bodování, 
  3. jak je test hodnocen,
  4. jak se na něj připravit, z kterých informačních zdrojů čerpat,
  5. jaké možné strategie zvolit při jeho řešení atd.

Přípravný kurz k Testu studijních předpokladů

Středisko Teiresiás nabízí uchazečům se zdravotním postižením možnost účastnit se přípravného kurzu k přijímacím zkouškám, který se zaměřuje na Test studijních předpokladů. Lektoři kurzu vám představí řešení modelových úloh, díky čemuž budete mít dostatek informací pro zvolení vhodné strategie při řešení celého testu.

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku na přípravný kurz. Přihlásit se můžete do 28. února 2022, poplatek za přípravný kurz k TSP je 1000 Kč.

Termíny přípravného kurzu

  1. Úvodní schůzka je společná pro všechny účastníky kurzu a proběhne 4. března 2022 od 15:00 (Galerie Střediska Teiresiás, Komenského nám. 2, Brno).
  2. Termíny dalších setkání nad jednotlivými oddíly budou upřesněny.

Ukázkové Testy studijních předpokladů

Na webové adrese www.muni.cz/study/admission/tsp naleznete všechny varianty zadání Testu studijních předpokladů, které řešili uchazeči o studium na Masarykově univerzitě před Vámi, tj. v předchozích letech 2003–2013. Na stejném místě najdete klíč správných odpovědí. Další možností, jak se seznámit s testem a připravit se na něj, je interaktivní procvičování TSP či E-learningový kurz přípravy na TSP s vybranými typickými úlohami jednotlivých oddílů včetně podrobného komentáře popisujícího řešení.

Ukázky Testu studijních předpokladů v českém znakovém jazyce najdete na webové stránce www.teiresias.muni.cz/TSP_CZJ. Nevidomé či slabozraké uchazeče o studium, kteří se zajímají o test v podobě adaptované pro řešitele se zrakovým postižením, odkazujeme na přípravný kurz Střediska Teiresiás (viz výše). 

Příprava na odborné testy

Některé fakulty nabízejí vlastní přípravné kurzy, které jsou zaměřené na odborné testy. Pokud máte o některý přípravný kurz zájem, kontaktujte studijní oddělení (email: studijni@teiresias.muni.cz), které vám pomůže s přihlášením, zajistí adaptaci studijních materiálů, asistenci při dopravě na místo konání kurzu, případně v jeho průběhu. Seznam přípravných kurzů a informace o nich naleznete na webové stránce www.is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky/.