Podzimní didaktický seminář 2018

Pro koho je seminář určen

 1. Všem učitelům základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí – mnohdy pod nemalým časovým tlakem – řešit.
 2. Těm, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Datum a místo konání, náklady

Na půdě Střediska Teiresiás (Komenského nám. 2, Brno), od čtvrtka 1. do pátku 2. listopadu 2018. Program bude začínat ve čtvrtek po obědě (13.00) a končit v pátek odpoledne (16.30). 

Účast na semináři je zdarma, pro účastníky bude zajištěno občerstvení během semináře včetně čtvrteční večeře a pátečního oběda.

Náklady na dopravu jsou v režii účastníků. Pokud potřebujete pomoci se zajištěním ubytování, kontaktujte nás prosím, ubytování se Vám pokusíme na naše náklady zajistit.

časový harmonogram a program semináře

Čtvrtek 1. 11. 2018

 • 13.00–13.30 (30 minut): Zahájení semináře, organizační informace

Blok 1: Tvorba grafiky, práce s grafickými materiály

 • 13.30–15.00 (90 minut): Technologie pro výrobu grafiky učitelem (Petr Červenka, Michaela Hanousková, Ondřej Nečas)
 • přestávka 15 minut
 • 15.15–16.15 (60 minut): Zpřístupnění grafiky: grafy, schémata... (Petr Červenka)
 • 16.30–17.30 (60 minut): Nástroje pro vlastní tvorbu grafiky žáky (Lukáš Másilko, Petr Červenka)

Pátek 2. 11. 2018

 

Blok 2: Výpočetní technika a asistivní technologie I

 • 9.00–10.00 (60 minut): BUF, Braille Universal Format ke konverzi, sazbě a tisku textů v Brailleově slepeckém písmu (Ondřej Nečas)
 • přestávka 15 minut
 • 10.15–11.15 (60 minut): Mapy a plány (Petr Červenka)
 • přestávka 15 minut
 • 11.30–12.15 (45 minut): Multimédia, slovníky a jiné konkrétní aplikace ve výuce studentů se zrakovým postižením (Svatoslav Ondra)

Oběd (Akademická menza)

Blok 3: Výpočetní technika a asistivní technologie II

 • 13.30–14.30 (60 minut): Nástroje na zápis matematiky/symboliky (Lukáš Másilko, Jiří Pecl)
 • přestávka 15 minut
 • 14.45–15.45 (60 minut): Pomůcky pro podporu vzdělávání a gramotnosti (Milan Pešák, Břetislav Verner)
 • přestávka 15 minut
 • 16.00–16.30 (30 minut): “Laboratoř”, testování představených aplikací
 • 16.30: Zakončení semináře

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám uvedených žáků — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

V případě, že máte o takto koncipovaný seminář zájem, nebo máte-li k němu jakékoliv dotazy a komentáře, přihlaste se prosím co nejdříve, termín pro přijetí přihlášek je pátek 26. října 2018. Kontaktní osobou je mgr. Radek Pavlíček

Seminář je součástí projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 - Škola jako centrum kolegiální podpory.