Hybridní publikace

Hybridní kniha je typ multimediální publikace umožňující simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě. Je určena především pro uživatele s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením. Obsah publikace je zobrazován jako text, jako zvukový záznam tohoto textu a jako vizuální záznam překladu textu do znakového jazyka. Formát hybridní knihy umožňuje víceúrovňovou navigaci zohledňující hierarchickou strukturu publikace.

Hybridní knihy jsou standardní součástí fondu knihovny, jsou tedy také řádně katalogizovány a v souborném katalogu zařazeny mezi ostatní elektronické zdroje. Jejich obsah je přístupný přes speciální webové rozhraní – zde je také k dispozici dílčí katalog, který obsahuje jen hybridní knihy.

Další technické podrobnosti jsou k dispozici na informačních stránkách Hybridní knihy