Zpřístupnění mluvené řeči

1. krok – ověření místnosti

Na předchozí stránce ověřte, že požadovaná místnost fakulty je vybavena potřebným zařízením.

2. krok – potřebné zařízení

Budete potřebovat přijímač (viz foto) se sluchátky nebo individuální indukční smyčkou, který si můžete dlouhodobě (minimálně po dobu jednoho semestru) zapůjčit od střediska Teiresiás. Zápůjčku si prosím domluvte s pracovníky Oddělení speciální informatiky.

Přijímač je napájen dvěma tužkovými bateriemi typu AA, jejichž nabíjení nebo pravidelná výměna bude na vás.

3. krok – zapnutí přijímače a nastavení frekvence

V posluchárně je potřeba přijímač nastavit na frekvenci, na které je zvuk vysílán, volbou příslušného parametru Group a Channel (viz foto):

  1. Přijímač zapnete otočením knoflíku na horní straně, který slouží také pro ovládání hlasitosti.
  2. Delším stiskem tlačítka SET zahájíte volbu, na displeji se zobrazí aktuální nastavení obou parametrů.
  3. Tlačítky Nahoru nebo Dolů nastavíte požadovanou hodnotu parametru Group, potvrdíte tlačítkem SET.
  4. Tlačítky Nahoru nebo Dolů nastavíte požadovanou hodnotu parametru Channel a opět potvrdíte tlačítkem SET, čímž je nastavení dokončeno.

Seznam příslušných parametrů Group a Channel, které je třeba v jednotlivých posluchárnách zvolit, najdete na předchozí stránce.

Poznámka: Podmínkou funkčnosti systému je, že přednášející používá během svého výkladu mikrofon. Na začátku semestru vaše vyučující žádáme, aby na to pamatovali, ale pokud v jednotlivých případech opomenou mikrofon použít, můžete je na to zdvořile upozornit nebo se s vyučujícím v této věci spojí váš studijní poradce.

Fotogalerie