3D tisk

S rozšiřováním a zpřístupněním technologií trojrozměrného tisku i na běžné kancelářské užití můžeme nabídnout studentům i zainteresovaným školám experimentování s tištěnými trojrozměrnými modely. Jako zdroje se nabízejí buď webové databáze již připravených tiskových dat (ve formátu STL), příp. jsme schopni data k objektům, k nimž existují alespoň nějaké přesné podklady (typu technických výkresů například), připravit pro tisk sami. Aktuálně využíváme materiál PLA a tiskárny Prusa i3 MK3.

Pro bližší technické, organizační i ekonomické detaily se prosím obracejte na vedoucí Knihovního a vydavatelského oddělení Střediska Teiresiás.

Fotogalerie