Celoživotní vzdělávání

Počínaje rokem 2012 MŠMT omezuje financování zvýšených nákladů na vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z tohoto důvodu jsou kurzy celoživotního vzdělávání od podzimního semestru 2012 zpoplatněny. Finanční spoluúčast ze strany účastníků CŽV představuje asi 40 % celkových nákladů na semestr a byla stanovena na 3300 Kč na osobu.

Nabídka kurzů v jarním semestru 2021

Výuka cizích jazyků pro zrakově postižené

 • Angličtina pro zrakově postižené – začátečníci
 • Angličtina pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Angličtina pro zrakově postižené – pokročilí
 • Anglická konverzace pro zrakově postižené
 • Němčina pro zrakově postižené – začátečníci
 • Němčina pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Němčina pro zrakově postižené – pokročilí
 • Německá konverzace pro zrakově postižené
 • Francouzština pro zrakově postižené – začátečníci
 • Francouzština pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Ruština pro zrakově postižené – začátečníci
 • Italština pro zrakově postižené – začátečníci

Výuka výpočetní techniky

 • Aplikace výpočetní techniky s hlasovým výstupem – začátečníci
 • Aplikace výpočetní techniky s hlasovým výstupem – pokročilí
 • Internetové aplikace

Výuka v jarním semestru začíná v pondělí 8. března 2021 a končí v pátek 28. května 2021. Semestr má rozsah 12 týdnů při 90 minutách výuky týdně. O absolvování semestru je možno vystavit osvědčení. 

Jak se do kurzů přihlásit?

Prosíme zájemce, aby se na nás obraceli e-mailem (czv@teiresias.muni.cz) nebo telefonicky (549 49 3435) a projednali jak zvolený typ kurzu, tak své studijní a časové možnosti.
Přihlašování do jarního semestru 2021 bude možné od 22. února do 5. března 2021.

Jak provést platbu?

Poplatek za jarní semestr 2021: 3300 Kč

Částku lze uhradit ve dvou splátkách – první částí je nestornovatelný registrační poplatek (2000 Kč), který je nutno uhradit do začátku kurzu (nejpozději do 12. března 2021), druhá část (1300 Kč) se hradí po zahájení kurzu (nejpozději do 9. dubna 2021).

Způsob platby

 • bankovním převodem (po přihlášení do kurzu budou předány informace o bankovním spojení),
 • poštovní poukázkou typu A,
 • v hotovosti na pokladně Střediska Teiresiás.

Stornovací podmínky
V případě odhlášení po 12. březnu 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 500 Kč.

Kontakty pro více informací

E-mail: czv@teiresias.muni.cz
Telefon: +420 549 49 3435

 • Mgr. Eva Hulíková – koordinátorka celoživotního vzdělávání, organizační zajištění výuky