Tisk v bodovém písmu

Hmatový tisk studijní literatury

Služba je primárně určena a přednostně poskytována studentům, příp. vyučujícím MU se zrakovým postižením, v případě zájmu a naší volné kapacity také uživatelům vně MU. 

 • Procedurálně je vlastní hmatový tisk až na posledním místě v pracovním řetězci: digitalizace > úprava a adaptace textu > brailleská tisková sazba > hmatový tisk.
 • Organizačně platí pro přípravu hmatového tisku obdobná ustanovení jako pro digitalizaci (tisk je připravován po konzultaci s vyučujícím i studentem, v takovém termínu, který je vzhledem k rozsahu a povaze textu realistický).
 • Technologie použitá pro běžné studijní materiály je tzv. soutisk (simultánní tisk černotisku o bodového písma); tiskne se na elektronických tiskárnách bodového písma, oboustranně na speciální slepecký papír (samostatné listy gramáže 135 g/m2) formátu A4, ten je následně vázán do rozebiratelné plastové vazby; pokud jde o vlastní brailleský tisk, formálně je vždy respektována národní norma brailleského zápisu příslušející konkrétní jazykové verzi dokumentu a případně národní norma odpovídající obsahu (např. speciální notace pro matematický zápis apod.).
 • Služba je poskytována bezplatně, jedná-li se o materiály bezprostředně související se studiem na MU (a jsou-li studentovi pouze zapůjčovány); zpoplatněn je pak tisk materiálů, které zůstávají v majetku daného studenta MU, příp. materiálů pro zájemce vně MU (viz Ceník). 

Jiné hmatové tisky na papír

Služba je poskytována dovnitř i vně univerzity, a to spíše příležitostně podle zájmu a našich volných kapacit. Jedná se především o materiály propagační povahy (typicky vizitky s hmatovým potiskem, krátké informační texty, letáky apod.) a menší náklady beletristické literatury.

 • Procedurálně se tento typ tisku neliší od předchozího.
 • V případě zájmu nabízíme i jiné varianty soutisku černotiskového a bodového textu (viz ukázky v galerii). 
 • Provedení celého tisku může být vzhledem k účelu odlišné od standardních hmatových tisků.
 • Služba je zpoplatňována. Objednávky jsou přijímány pouze po předchozí konzultaci s odpovědnými pracovníky Knihovního a vydavatelského oddělení.

Hmatový tisk na nestandardní materiály a formáty

Vzhledem k různorodé poptávce na brailleský tisk (např. polepky na nápojové automaty, informační a orientační značení aj.), nabízíme kromě čistě slepeckého papíru hmatový tisk i na další materiály:

 • zalaminovaný papír,
 • transparentní nebo barevné fólie do tloušťky zhruba 200 μm (s ohledem na konkrétní chemické složení fólie),
 • plastové desky od tloušťky 1,5 mm,
 • výjimečně hliníkové desky od tloušťky 1,5 mm.
V závislosti na materiálu volí se i tisková technologie.
Více zde
Podrobnější informace o bodovém tisku i principu brailleské sazby je možné získat mj. na webové stránce Tactile printing (jen anglicky).