Monitoring architektonické přístupnosti

Podstata služby

Soustavné prověřování, zda vnitřní či venkovní veřejné prostory jsou dostatečně fyzicky přístupné i osobám se sníženou pohyblivostí – ať už se jedná o uživatele mechanických či elektrických vozíků, uživatele pomůcek pro zvýšení stability (hole, berle, chodítka apod.) a dalších. V návaznosti na zjištěné skutečnosti jsou přijímána patřičná opatření, např. návrhy úprav a rekonstrukcí dotčených prostor, příp. osobní asistence pro bezpečný pohyb tam, kde úpravy jsou otázkou delšího času apod. 

Primárně je služba zaměřena na prostory MU, v nich se především má odehrávat výuka či se dá předpokládá pohyb cílové skupiny. V případě volných kapacit tento monitoring probíhá systematicky pro celé veřejně běžně dostupné budovy MU. Aktuální stav těchto prostor je průběžně dokumentován, jak technicky, tak uživatelsky – všem zájemcům se nabízí mj. Virtuální průvodce budovami MU, kde je možné si přístupnost určitých prostor a jejich technické parametry (např. rozměry výtahů, přítomnost vertikálních plošin, ramp apod.) ověřit online.
 


Komu se služba nabízí

  • Masarykově univerzitě jako celku
  • dalším veřejným institucím

Podmínky poskytování služby

  • Služba probíhá podle dopředu daných plánů kontinuálně po celý rok – pro konkrétního uživatele a konkrétní prostory je třeba o službu adresně požádat.

Organizace a zajištění služby