Naše služby

Středisko Teiresiás nabízí a zajišťuje několik základních ucelených balíků služeb (servisních opatření) jak pro studenty MU s postižením, tak případně pro zaměstnance MU. Podstata a povaha těchto opatření se odvíjí od požadavků na zpřístupnění výuky na MU, resp. od předepsaného minima, které je univerzita povinna poskytovat. Seznam těchto základních servisních opatření je ve druhé úrovni této kapitoly (dostupné přes levou navigaci).

Na této úvodní stránce ovšem přinášíme stručný přehled služeb dílčích, které jsme schopni nabídnout nezávisle na celku, který jinak tvoří, a to jak dovnitř Masarykovy univerzity, tak pro veřejnost vně MU.