Sign Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf Students

O projektu

 • Projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem Evropské unie
 • Program: Erasmus+ Klíčová aktivita 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů / Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • Kód projektu:  2018-1-CZ01-KA203-048191
 • Období řešení: 12/2018 až 03/2021

Anotace

Cílem projektu MobiDeafDict je vytvoření slovníku znakového jazyka on-line v různých národních (a to i znakových) jazycích s možností křížového vyhledávání. Tento slovník má být nástrojem pro podporu jazykových kompetencí neslyšících studentů vysokých škol a následně cestou ke zvýšení možností pro jejich mezinárodní studijní mobilitu. I když jsou primární cílovou skupinou projektu neslyšící studenti vysokých škol, vzhledem k širokým praktickým možnostem využití slovníku, jeho otevřenosti a přístupnosti on-line, je jeho využití mnohem širší.

Očekávané výstupy

 • vícejazyčný slovník on-line
 • mobilní verze slovníku
 • online kurz SignWritingu
 • workshopy práce se slovníkem
 • konference Slovníky znakového jazyka a mezinárodní mobilita studentů se sluchovým postižením

Realizační tým

Související odkazy

 • Dictio – vícejazyčný překladový a výkladový slovník on-line
 • Czech Deaf Youth (CDY)
 • Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich (SAKMN)
 • Verein österreichischer gehörloser Studierender (VÖGS
 
MDD.png