Informace pro nově přijaté studenty


Jakmile se dozvíte, že jste byli přijati, obraťte se na naše studijní oddělení, abychom s Vámi projednali další potřebné kroky.

Základní kontaktní údaje:

Důležité dokumenty (např. Žádost o přiznání specifického nároku, Souhlas se zpracováním osobních údajů zvláštní kategorie) najdete ke stažení na stránce Dokumenty a odkazy.
Jak postupovat při žádosti o přiznání specifického nároku? Více informací najdete na stránce Co je specifický nárok.

Zápis ke studiu

V případě, že jste se dostali na některou z fakult Masarykovy univerzity, je třeba, abyste svůj zájem o studium potvrdili zápisem ke studiu

Některé fakulty nabízejí také možnost online zápisu do studia. Veškeré informace k tomuto typu zápisu vám sdělí studijní oddělení fakulty.

Fotografování

Současně se zápisem ke studiu probíhá fotografování. Fotografie se pak zobrazí jednak v Informačním systému Masarykovy univerzity pro informaci těch, kdo s Vámi chtějí jednat, jednak ji potřebujete pro kartu ISIC (International Student Identity Card), která Vám bude po celou dobu studia sloužit jako průkaz Vaší příslušnosti k univerzitě, oprávnění ke slevám, ke vstupům do univerzitních zařízení, platbě v menzách, na kolejích apod. Více informací najdete zde.

Osobní či tlumočnická asistence při zápisu

Novým studentům, především s poruchou autistického spektra, se sluchovým, zrakovým a pohybovým postižením, doporučujeme k zápisu a následnému fotografování využít:

  • doprovod (osobního asistenta), je-li pro Vás obtížné se v novém prostředí rychle zorientovat bez cizí pomoci,
  • tlumočníka do českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro zajištění plného porozumění komunikaci na místě.

Ubytování

Studenti se specifickými nároky mohou požádat o přednostní ubytování, příp. o ubytování na bezbariérovém pokoji. Více informací najdete na stránce Ubytování.

Prostorová orientace

Studentům s těžkým zrakovým postižením zajišťujeme kurzy prostorové orientace, ve kterých je seznámíme s prostředím univerzity, ať už se jedná o budovy fakulty, na které studují, či ubytovací a stravovací zařízení nebo v neposlední řadě Středisko Teiresiás, které taktéž budou navštěvovat. Více informací o kurzech prostorové orientace naleznete na stránce Studenti se zrakovým postižením. Podobně nabízíme pomoc s orientací v novém prostředí také studentům s poruchou autistického spektra. Pro více informací se obracejte na studijního poradce pro danou fakultu.

Seznámení s univerzitou před zahájením 1. semestru

Nově přijatým studentům nabízíme informační setkání, které se obvykle koná na začátku září, před samotným zahájením výuky. Pracovníci střediska v něm účastníky seznámí se všemi podstatnými náležitostmi studia na Masarykově univerzitě.  Dozvíte se, jak je studium organizováno, seznámíte se s jeho základními pravidly, s Informačním systémem a také získáte přehled o službách, které nabízí studentům Středisko Teiresiás.

Nemůžete-li se zúčastnit informačního setkání, nabízíme vám poradenskou pomoc v začátcích studia. Jsme si vědomi toho, že změn oproti studiu na střední škole je hodně, proto se neváhejte obrátit na pracovníky studijního oddělení s prosbou o konzultace.