Základní informace

Mezinárodní letní škola pro studenty se zrakovým postižením (International Camp on Communication and Computers for Partially Sighted and Blind Teens , ICC) je organizována pod záštitou Evropské komise Univerzitou Johanna Keplera v Linci. V čele této akce stojí profesor Klaus Miesenberger z Meziuniverzitního ústavu informačních systémů na podporu studia zrakově postižených. Ten akci původně zamýšlel jako rakouský vzdělávací podnik, ale záhy se ukázalo, že je o tábor mimořádný zájem v celé Evropě, USA i Japonsku. Vznikl tým národních koordinátorů, kteří zajišťují účast studentů z jednotlivých zemí; za Českou republiku tuto koordinaci nejprve poskytovalo Gymnázium a obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež (dr. Wanda Gonzúrová) ve spolupráci s Centrem Tereza na ČVUT (Ing. Ondřej Fránek), od roku 2001 je českým národním koordinátorem středisko Teiresiás.

ICC hostila postupně už většina evropských zemí (roku 2005 a 2013 se škola odehrála v České republice). ICC se obvykle účastní vždy asi 60 až 70 účastníků z 20 zemí, kteří mají k dispozici adekvátní počet osobních počítačů, brailleských displejů, několik tiskáren bodového písma, prakticky všechny mezinárodně užívané odečítače obrazovky s hlasovým výstupem a desítky speciálních softwarových aplikací.

Cílem ICC je nabídnout mladým zrakově postiženým lidem poučení o tom, jaké možnosti nabízí počítač pro komunikaci se světem kolem nás, pro získávání informací, pro studium i pro zábavu.

ICC každoročně probíhalo ve dvou týdnech: První turnus byl určen studentům ve věku 15 až 17 let, tedy především studentům středních škol a měl sloužit jako příprava k maturitě a ke studiu na vysoké škole; semináře během tohoto turnusu zahrnovali mimo jiné i poučení pro začátečníky (základy práce s PC, základy Windows, textová editace, přístup k internetu, e-mail). Druhý turnus byl určen studentům ve věku 17 až 20 let a zaměření seminářů bylo v tomto případě speciálnější (Jaws, Virgo, MP3, HTML, ICQ apod.).

Od roku 2013 se tábor koná v jednom desetidenním turnuse určeném studentům ve věku 16 až 21 let. Program zahrnuje jak semináře určené pro studenty se základní znalostí práce s počítačem, tak semináře specializovanější.

Propojení obou věkových kategorií umožní setkání studentů středních škol s vysokoškoláky a nabídne jim jedinečný prostor k předání a získání zkušeností se studiem na vysoké škole.

ICC nabízí možnost

  • poznat vrstevníky z různých zemí světa během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér
  • naučit se více o moderních informačních technologiích pro zrakově postižené a vyzkoušet si práci s nimi
  • zažít mezinárodní a interkulturní výměnu

Program

Program se skládá ze dvou oblastí: prakticky zaměřených seminářů a volnočasových aktivit. Semináře jsou rozděleny do dvou tematických sekcí: se zaměřením především na rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti práce s počítačem a asistivními technologiemi a využití počítače jako zdroje informací a prostředku ke komunikaci. Nedílnou součástí programu jsou také volnočasové aktivity a jednodenní výlet.

Podrobnější informace k programu včetně popisu jednotlivých workshopů a volnočasových aktivit Vám včas poskytne národní koordinátor.

Informace pro zájemce o účast

Zájemci o účast na táboře by měli:

  • být ve věku 16–21 let (upozorňujeme, že ICC je možné se účastnit maximálně dvakrát)
  • ovládat anglický jazyk na komunikační úrovni (celá výuka i doprovodný program letní školy probíhá v angličtině)
  • mít základní zběhlost v práci s informačními technologiemi (schopnost práce na PC vybaveném speciálním softwarem)

Účastnický poplatek

Obecný poplatek za účast na ICC, zahrnující ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, volnočasový program včetně jednodenního výletu a asistenční služby, činí maximálně 530 €. Poplatek nezahrnuje náklady na dopravu na místo a z místa konání ICC.
Středisko Teiresiás se z pozice národního koordinátora za Českou republiku snaží zajistit prostředky, které by celkové individuální náklady na účast snížily.

Účast studentů z České republiky na ICC dlouhodobě podporují Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a Nadace Leontinka. Děkujeme.