Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených

Partneři projektu

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Tyfloservis, o.p.s.
 • Unie neslyšících Brno
 • Vysoké učení technické v Brně

Základní údaje o projektu

 • Operační program CZ.04.1.03 Rozvoj lidských zdrojů
 • Priorita 3.3 Rozvoj celoživotního učení
 • Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
 • Program podpory 15.A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
 • Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.1/0146

Stručný obsah projektu

Cíle projektu

Projekt vytvoří modul pedagogicko-psychologických a informaticko-technologických služeb propojitelný se všemi stávajícími akreditovanými obory zúčastněných vysokých škol, jehož aplikací se docílí průchodnosti těchto oborů pro osoby se smyslovým handicapem nepostihujícím intelektuální a mentální kapacitu. Součástí modulu je definice nezbytných standardů pro komunikaci s osobami se specifickými nároky, tak aby bylo možné se při odborné a vědecké práci opřít o jisté obecné principy při zachování individuálního přístupu ke každému specificky komunikujícímu studentovi, a výcvik uchazečů o terciární vzdelávání (i vysokoškolských pedagogu) v komunikaci opřené o tyto standardy.

Výstupy projektu

Projekt byl ukončen v roce 2007. Konkrétními výstupy projektu jsou především veřejné e-learningové kurzy speciálních informačních technologií, matematiky, češtiny a angličtiny, opřené o zmíněné standardy. Dalšími souvisejícími výstupy budou elektronický terminologický slovník českého znakového jazyka (pro oblast matematiky a informatiky), nástroj hlasové analýzy pro podporu sluchově postižených (rozpoznávání spontánní řeči s velkou slovní zásobou pro vizualizaci mluveného textu) a doplňkový software pro hmatovou práci nevidomých v oborech využívajících symbolické zápisy (matematické texty).

E-learningové kurzy vzniklé v rámci projektu v letech 2006–2007:

 • Kurzy českého jazyka pro sluchově postižené
 • Kurzy anglického jazyka pro sluchově postižené
 • Kurzy IT pro smyslově postižené
 • Kurzy vysokoškolské matematiky pro smyslově postižené

Kontaktní údaje partnerů

(údaje jsou platné k datu realizace projektu)

Masarykova univerzita v Brně
PhDr. Petr Peňáz – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 
Botanická 68A, 602 00 Brno Tel.: 732873082; e-mail: penaz@teiresias.muni.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Prof. Zoja Mikotová – Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící DiFa JAMU v Brně,
Mozartova 1, 602 00 Brno Tel.: 542591336; e-mail: mikotova@jamu.cz

Vysoké učení technické v Brně
RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. – Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT,
Božetěchova 2, 612 66 Brno Tel.: 541141282; e-mail: smrz@fit.vutbr.cz

Tyfloservis, o.p.s.
Ing. Petr Karásek – Tyfloservis Brno,
Chaloupkova 7, 612 00 Brno Tel.: 541212810; e-mail: brno@tyfloservis.cz

Unie neslyšících Brno
Ivan Poláček – Unie neslyšících Brno,
Palackého 120, 612 00 Brno Tel.: 549210499; e-mail: unb@cmjn.cz

Partnerské projekty

Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání
Doc. RNDr. Danuše Bauerová, CSc., VSB-TU Ostrava
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D., MU Brno
Sdružení KAFIRA
Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.1/0007

Tiché vzdělávání – Soubor elearningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Projekt CZ.04.3.07/3.1.01.1/0013

E-learning pro sluchově postižené žáky
Labyrint Brno
Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.1/0031