Language Skills of Deaf Students for EU Mobility

O projektu

  • Projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem Evropské unie
  • Program: Erasmus+ Klíčová aktivita 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů / Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • Kód projektu: 2017-1-CZ01-KA203-035609
  • Období řešení: 9/2017 až 8/2020

Anotace

Hlavním záměrem projektu LangSkills je podpora účasti vysokoškolských studentů se sluchovým postižením na realizaci mobilit. Projekt usiluje zejména o navýšení jazykových dovedností studentů s cílem podpořit jejich připravenost pro uskutečnění studijních mobilit a zároveň konkurenceschopnost na pracovním trhu. K dosažení tohoto záměru se projekt soustředí na získání lepšího vhledu do potřeb cílové skupiny s ohledem na jazykovou vybavenost studentů, rozvoj poznatků v oblasti metodiky učení a výuky jazyků a vytvoření vhodných studijních a výukových materiálů.

Očekávané výstupy

  • výzkum v oblasti jazykového vzdělávání a používání (znakových) jazyků mezi vysokoškolskými studenty se sluchovým postižením v návaznosti na realizaci mezinárodních mobilit;
  • sada praktických materiálů pro učitele angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením;
  • online kurz psané angličtiny pro studenty se sluchovým postižením;
  • online kurz britského znakového jazyka (BSL) pro studenty se sluchovým postižením;
  • vytvoření a realizace dvou běhů letních škol pro studenty se sluchovým postižením [stránka je pouze v angličtině];
  • uspořádání setkání učitelů angličtiny, kteří pracují se studenty se sluchovým postižením.

Realizační tým