Výběr studijního programu

Seznam studijních programů

Masarykova univerzita je rozdělena do 10 fakult. Nově příchozí studenti vysoké školy volí zpravidla bakalářský studijní program, méně častou výjimku představují tzv. dlouhé magisterské studijní programy. Kompletní seznam bakalářských a magisterských studijních programů naleznete na webové stránce www.muni.cz/admission/programmes/bachelor/.

Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Seznam navazujících magisterských programů naleznete na webové stránce www.muni.cz/admission/programmes/masters/

Jednotlivé studijní programy se dělí na studijní plány, které mohou být jednooborové, jednooborové se specializací nebo sdružené. Detailnější informace o nabízených studijních plánech (jejich seznam a přehled předmětů v rámci jednotlivých studijních plánů) najdete na webu univerzity u jednotlivých studijních programů.

Pokud si nejste jistí, který studijní program nebo plán zvolit, neváhejte nás kontaktovat (prihlaska@teiresias.muni.cz). 

Výběr studijního programu

  1. Věnujte pozornost hlavně bakalářským a dlouhým magisterským studijním programům. Pátrejte po takovém, který Vás zajímá a který byste chtěli studovat.

  2. Doporučujeme, abyste výběr neuspěchali a neřídili se pouze tím, co Vám řeknou Vaši známí, kteří již na vysoké škole studují.

  3. Hodně informací se dozvíte na tzv. dnech otevřených dveří, které jsou pro uchazeče možností dozvědět se o nabídce studia více. Další možností je návštěva Střediska Teiresiás, jehož zaměstnanci Vám mohou poradit s výběrem studijního programu.

  4. Pokud máte zájem v těchto dnech navštívit některou z fakult v rámci dne otevřených dveří, kontaktujte nás na adrese studijni@teiresias.muni.cz. Poradíme Vám, jak se na Vámi vybranou fakultu dostat, případně Vám zajistíme:
    • doprovod, je-li pro Vás obtížné se v novém prostředí rychle zorientovat bez cizí pomoci, nebo
    • tlumočníka (český znakový jazyk), či vizualizátora (znakovaná čeština, artikulační tlumočení, přepis mluvené řeči).