Naše služby v kostce

Pro rychlou orientaci nabízíme základní přehled služeb a servisních opatření, které garantuje Středisko Teiresiás ve vztahu ke studentům, příp. zaměstnancům Masarykovy univerzity s postižením a jejich vyučujícím či kolegům, v případě zájmu a kapacity i k akademické či neakademické veřejnosti mimo MU. Neuvádíme služby, na které vzniká studentovi, příp. akademickému pracovníkovi MU právo automaticky v souvislosti se samotným statutem studenta/zaměstnance.

Služby určené studentům MU s postižením

Studijní poradenství, tlumočnický a přepisovatelský servis, knihovní služby, technický servis či osobní asistence.

Číst dál

Služby určené zaměstnancům MU (s postižením i bez postižení)

Organizační a technologické zajištění výuky, příprava studijních materiálů, tlumočnický a přepisovatelský servis, administrace zkoušek apod.

Číst dál

Služby určené akademické i neakademické veřejnosti vně MU

Didaktická pomoc a informační servis.

Číst dál

Služby určené akademickým i neakademickým institucím

Příprava studijních materiálů (elektronických nebo hmatových), výroba hmatového orientačního značení a hmatových plánů apod.

Číst dál