Služby

Výpůjční služby

Knihovna poskytuje v rámci běžných knihovních služeb (podle zákona o knihovnách č. 257/2001 Sb.) standardní výpůjční servis, který je ovšem především určen stěžejní cílové skupině, tedy čtenářům s takovým zdravotním postižením, které znemožňuje nebo výrazně problematizuje využívání služeb jiných knihoven.

číst dál

Digitalizace

Služba primárně zajišťující smyslovou přístupnost studijních materiálů pro studenty s takovým zdravotním postižením, jež brání efektivně pracovat s běžně užívanými dokumenty (např. fyzickými papírovými).

číst dál

Tisk v bodovém písmu

Služba obnáší přípravu textových dokumentů do hmatového formátu tištěného Brailleovým bodovým písmem. Kromě studijní literatury vyvedené jako standardní bodová publikace je možné zhotovovat hmatové tisky na méně standardní formáty i materiály.

číst dál

Výroba hmatové grafiky

Pro zrakově postižené zajišťujeme smyslovu dostupnost nejen textových informací, ale v relevantním provedení také přístupnost informací graficky pojatých.

číst dál

Gravírování

Nejen pro potřeby hmatového orientačního značení, ale i pro vytváření trojrozměrných modelů a matric nabízíme možnost využití CNC gravírovacího stroje.

číst dál

Výroba orientačního značení pro nevidomé

číst dál

Reprografické služby

S ohledem na většinovou cílovou skupinu využívající služeb Knihovny Střediska Teiresiás jde především o vytváření hmatových kopií (ať už textových, nebo grafických), více než o možnost vytváření standardních kopií černotiskových – tato služba je nabízena sice také, ovšem pouze jako samoobslužná.

číst dál