Polygraf

Co je to Polygraf?

Aplikace, která byla na Masarykově univerzitě vyvinuta primárně jako prostředek k zajištění přístupnosti studia pro vysokoškolské studenty se sluchovým či zrakovým postižením, proto je typické jeho použití na přednáškách a seminářích. Nicméně vzhledem k minimálním požadavkům na technické zázemí na místě jej lze použít i mimo prostory školy (například na firemních prezentacích či jednáních), očekává-li se účast osob se smyslovým postižením. Polygraf tedy umožňuje:

 1. Vizualizaci synchronního přepisu (speech-to-text) na příručném displeji, který má uživatel individuálně k dispozici (tablet, mobilní telefon, notebook). Služba je tak primárně určena uživatelům se sluchovým postižením závislým na přepisu mluveného slova.
 2. Individuální zobrazení prezentace na příručním displeji, tím nabízí lepší čitelnost (nejen) pro uživatele se zrakovým postižením (zrcadlení prezentací).

Základem je technologie, kterou lze použít nezávisle na běžně zohledňovaných parametrech pracovního prostředí, tedy např. nezávisle na pokrytí signálem bezdrátové sítě. Jediným požadavkem je zdroj elektrického napětí, zdroj přepisu a přenosné zařízení pro uživatele (tablet, mobilní telefon, notebook). To z Polygrafu činí univerzální systém, z jehož služeb, mohou těžit nejen studenti s různými typy postižení, ale také další uživatelé.
 

Základní technický popis

 1. Nevyžaduje připojení k internetu ani vlastní server.
 2. Je vyvíjen pro mobilní zařízení, která zajišťují základní uživatelský komfort:
  • dotykové uživatelské rozhraní,
  • relativně dlouhou životnost baterie,
  • pohodlnou přenosnost,
  • rychlé a snadné spuštění.
 3. Umožňuje upravit nastavení zobrazovaného obsahu:
  • přepisy a titulky: font a velikost písma, řádkování a barva;
  • zrcadlené prezentace: zvětšování obrazu, inverze barev.
 4. Je kompatibilní s běžně užívaným softwarem i hardwarem:
  • s operačním systémem MS Windows, které přepisovatelé často používají;
  • s jakýmkoli zařízením (zdrojem prezentace) připojeným přes rozhraní VGA nebo DVI.
 5. Softwarové řešení umožňuje zobrazit aktuální přepis v podobě titulků na počítači mluvčího, a okamžitě tak případně doplnit probíhající prezentaci.
 6. Obsah lze sledovat individuálně na mobilních zařízeních nebo jej lze zobrazit pro širokou veřejnost na velkoplošné obrazovce, k níž je jako zdroj obrazu připojeno mobilní zařízení.
 7. Z přenosných zařízení je možné odesílat textové zprávy do počítače přepisovatele, např. technické komentáře, doplňující otázky týkající se obsahu přepisu (tehdy je přepisovatel jediným příjemcem zprávy) či příspěvky uživatele do diskuse (v takovém případě je přepisovatel v roli prostředníka diskutujících)

přednosti Polygrafu

 • jednoduchá a rychlá technická příprava sestavy
 • nezávislost na technickém zázemí v místě konání a na prezentačních technologiích
 • synchronizace zobrazení a vzniku přepisu (zobrazení je fakticky simultánní)
 • nastavitelnost základních parametrů zobrazení přepisovaného textu (typ písma, jeho velikost, barva, podbarvení)
 • možnost obousměrné komunikace (odesílání textových zpráv uživatelem)
 • možnost zvětšování obrazu zrcadlené prezentace a připojení titulkování
 • kompatibilita s běžnými mobilními zařízeními
 • aktualizace zobrazení prezentace v reálném čase bez nadměrné spotřeby baterie

Součásti systému

Hardware

 • Notebook nebo PC s operačním systémem Microsoft Windows. Tento počítač slouží přepisovateli.
 • Snímací zařízení určené pro přednášejícího – zařízení, které přebírá obrazový výstup, a tento obraz – kromě výstupu pro datový projektor – dále vysílá prostřednictvím síťového rozhraní. (Tento hardwarový prvek lze případně nahradit softwarem Polygraf Broadcaster).
 • Vysílač Wi-Fi k vytvoření bezdrátové sítě propojující všechna zařízení a sloužící k přenosu obsahu mezi nimi. Tato síť nevyžaduje připojení k internetu.
 • Jakékoli přenosné zařízení s operačním systémem iOS nebo Android (typicky smartphone, tablet nebo notebook). Toto zařízení slouží jako přenosný displej uživatelům pro sledování přepisu či zrcadlené prezentace.

Software

ikona PolygrafWriterPolygraf Writer (pro počítač přepisovatele) 
Vlastní editor textu pro systém Microsoft Windows, slouží pro zápis a „sdílení“ přepisu se zařízeními uživatelů.

Polygraf - ikonaPolygraf (pro přenosná zařízení uživatelů) 
Slouží k přijímání přepisu a zrcadlené prezentace. Obsah se neustále aktualizuje a zobrazuje se v podobě individuálně nastavené uživatelem.

Polygraf Broadcaster - ikonaPolygraf Broadcaster (pro počítač mluvčího) 
Tato aplikace zachycuje obraz počítače mluvčího a prostřednictvím bezdrátové sítě jej vysílá. (Tento software lze případně nahradit hardwarovým zařízením – viz výše.)

Polygraf Caption - ikonaPolygraf Captions (pro počítač mluvčího) 
Volitelná aplikace pro zobrazování přepisovaného textu ve formě titulků, které lze připojit k prezentaci mluvčího. Aplikace bude brzy nahrazena víceúčelovou aplikací Polygraf pro Windows.

Ke stažení

Polygraf Writer (součást pro počítač přepisovatele)
pro operační systém Windows 7/8/10/11

Polygraf Writer pro Polygraf Online (součást pro počítač přepisovatele)
pro operační systém Windows 7/8/10/11

Polygraf (součást pro přenosná zařízení uživatelů)
pro operační systém iOS (např. Apple iPad, iPod, iPhone)
pro operační systém Android (např. tablety a chytré telefony s tímto OS)

Polygraf Broadcaster (pro počítač mluvčího)
pro operační systém Windows 7/8/10/11
pro operační systém mac OS
(Aplikace Polygraf Broadcaster byla vytvořena s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.)

Dokumentace

Informační brožura o systému Polygraf: česky, anglicky.
 


Vývoj funkcí vysílání obrazu a jeho zobrazení v uživatelské mobilní aplikaci Polygraf a vývoj funkce pro přenos přepisu mluvené řeči pro uživatele se sluchovým postižením v reálném čase je součástí projektu MUNI 4.0 (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) realizovaného v letech 2017–2022.

Logolink projektů OP VVV


 

Fotogalerie