Vzdělávání, sport a volný čas

Celoživotní vzdělávání

Cílem kurzů nabízených v rámci celoživotního vzdělávání realizovaným Střediskem Teiresiás je poskytnout zrakově i jinak postižené veřejnosti možnost doplnit  či rozšířit si bez ohledu na věk vzdělání v mnoha oblastech, a to způsobem odpovídajícím jejich postižení.

číst dál

Jednorázové kurzy a workshopy

Kromě pravidelných kurzů souvisejících s běžnou výukou realizuje Středisko Teiresiás příležitostně jednorázové výukové kurzy, příp. praktičtěji zaměřené workshopy.

číst dál

Agora – Workshopy o ICT

Prakticky koncipovaná setkání pro technicky zaměřené uživatele se zrakovým postižením, při nichž je prostor věnován novým (nebo málo známým) informačním a komunikačním technologiím.

číst dál

Galerie Teiresiás (výstavy)

Záměrem galerie je prezentovat jak díla hendikepovaných umělců a nadaných studentů MU, tak i různé aktivity střediska Teiresiás, které mají umělecký potenciál a mohou sloužit jako další informační kanál o službách, jež středisko nabízí.

číst dál

Sportovní aktivity

Středisko Teiresiás zodpovídá za zpřístupnění výuky tělesné výchovy studentům Masarykovy univerzity se smyslovým nebo pohybovým postižením. Kromě předmětů tělesné výchovy s pravidelnou týdenní nebo blokovou výukou nabízí ve spolupráci s Centrem univerzitního sportu Fakulty sportovních studií také letní a zimní výcvikové kurzy.

číst dál

ICC

International Camp on Communication and Computers (ICC) je mezinárodní letní škola určená mládeži se zrakovým postižením. Cílem ICC je v rámci desetidenního programu složeného z praktických seminářů nastínit účastníkům možnosti, které nabízí využití počítače jako nástroje pro získávání informací, studium nebo zábavu.

číst dál

ICCHP Summer University

Pravidelné mezinárodní setkání studentů, učitelů, odborných pracovníků, příp. i pedagogických asistentů, které spojuje zájem o matematiku, statistiku, informatiku a především asistivní technologie, které umožňují zrakově postiženým efektivní práci v rámci těchto oborů.

číst dál