Jak podpořit studenty se specifickými nároky

Prakticky zaměřený workshop připravovaný ve spolupráci s CERPEK. Cílem je ukázat, jaké je studium se specifickou poruchou učení nebo poruchou pozornosti. Účastníci se dozvědí, jak lze s obtížemi v oblasti čtení, psaní nebo pozornosti na vysoké škole pracovat, a jakou podporu mohou ze strany Střediska Teiresiás využívat studenti s tímto typem obtíží i jejich vyučující.  

Datum konání: 25. října 2023 od 9 do 15 hodin

Více informací a přihlašování: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/teiresias-25-10-23