Reprografické služby

Hmatové rozmnoženiny

  • Služba je nabízena a pracovníky Střediska poskytována interním čtenářům knihovny, v případě zájmu i externím uživatelům (ať už fyzickým osobám, či institucím). S ohledem na časovou i personální náročnost služby jsou zájmy interních uživatelů vždy nahlíženy jako prioritní.
  • Jako hmatové rozmnoženiny se nabízejí pouze takové dokumenty, jejichž elektronickou hmatovou sazbu již Středisko Teiresiás vlastní (zhotovování zcela nových dokumentů se řídí jinými pravidly).
  • Termín zhotovení kopie se odvíjí především od rozsahu a povahy tisku, příp. od aktuálního vytížení pracovníků Knihovního a vydavatelského oddělení. Bližší informace jsou k dispozici vždy až ve chvíli objednávky.
  • Cena hmatových rozmnoženin se řídí platným ceníkem.
  • Pro rozmnožování hmatové grafiky platí v případě termínů a zdrojových dokumentů totéž jako pro hmatové textové dokumenty.

Černotiskové rozmnoženiny

  • Služba je nabízena pouze jako samoobslužná; její zpoplatnění se řídí platným ceníkem.
  • Uživatelé knihovny mají možnost při tisku nebo kopírování využít veřejně přístupných strojů (především ve foyer Střediska) a sami si rozmnoženiny vytvořit.