Možnosti v případě nepřijetí

1. odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Jednou z možností, kterou máte v případě, že jste nebyli ke studiu přijati, je podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

 "Řádně vyplněné a odůvodněné odvolání s vlastnoručním podpisem se podává prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy MU nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. V opačném případě odvolání předá k rozhodnutí rektorovi v souladu s § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád." (Citujeme z článku Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na stránkách Masarykovy univerzity, ve kterém se dozvíte více o přezkumném řízení Masarykovy univerzity.)

2. Podání přihlášky ve druhém kole přijímacího řízení

Některé fakulty (nejčastěji Filozofická fakulta) otvírají ještě druhé kolo přijímacího řízení. Nenabízí se zde už všechny studijní programy, ale pouze ty, ve kterých ještě zůstávají volná místa. Pokud tedy nebude přijati, můžete si podat přihlášku na některý z nabízených studijních programů v tomto dodatečném přijímacím řízení. Pro více informací sledujte webové stránky jednotlivých fakult. Informace bývají zveřejněny většinou ve druhé polovině srpna.