Polygraf Online (dříve CoUnSiL)

Videokonferenční systém online, který bere zvláštní zřetel na komunikaci ve znakovém jazyce a na přepis mluveného slova.

První verze videokonferenčního systému CoUnSiL pro distanční tlumočení znakového jazyka byla představena v roce 2016. Protože jsme si byli vědomi jejích hlavních nedostatků (vysoké nároky na síťovou konfiguraci, nízká spolehlivost, nutnost aplikaci instalovat ad.), systém jsme po technologické i uživatelské stránce zcela přepracovali. Oproti první verzi jsme aplikaci rozšířili především o přenos textového přepisu mluvené řeči díky propojení s naším dalším systémem Polygraf, z čehož vzešel nový název videokonferenční aplikace: Polygraf Online.

Mezi hlavní funkce a přednosti nové verze patří:

  • vyšší kvalita obrazu tlumočníka;
  • přepis mluvené řeči se zobrazuje jako libovolně velké okno, tzn. s větším počtem řádků (nejen v podobě titulků);
  • v rámci jedné videokonference může běžet více přepisů současně (pro více jazyků; pro přepis i obsahový zápis);
  • uspořádat okna na ploše si uživatel může zcela libovolně s možností uložení (nezávisle na ostatních);
  • jeden účastník může sdílet až tři obrazové zdroje (užitečné např. pro učitele: dokument s prezentací, interaktivní tabule apod.);
  • více účastníků může sdílet svou obrazovku současně (např. učitel sdílí prezentaci, student sdílí pracovní dokument apod.);
  • automatické zvětšení okna účastníka, kterému bylo uděleno slovo;
  • a další.

Vstup do aplikace

https://online.polygraf.app/

Rozšíření mobilních aplikací Polygraf

Textový přepis mluvené řeči, který je přenášen ve virtuální místnosti systému Polygraf Online, je nyní možné sledovat nezávisle v mobilních aplikacích Polygraf.

Ke stažení:


Videokonferenční systém online je součástí projektu MUNI 4.0 (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) realizovaného v letech 2017–2022.

Logolink projektů OP VVV


Rozšíření mobilních aplikací Polygraf bylo spolufinancováno se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA 2, projektu č. TP01010039.

Logo Technologické agentury ČR