Aktuální informace o nadcházejícím ročníku

Dvacátý pátý ročník Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty ve věku od 16 do 21 let proběhne jako jeden desetidenní turnus od 22. do 31. července 2019 v prostorách Royal National College for the Blind v Herefordu ve Velké Británii.

Program

Program se skládá z prakticky vedených seminářů a volnočasových aktivit. Účast na aktivitách umožní účastníkům rozšířit si znalosti práce s počítačem a rozvíjet komunikační a sociální dovednosti v mezinárodním a multikulturním prostředí.

Na základě svých potřeb a předchozích znalostí si účastníci budou moci vybrat z nabídky více než 20 workshopů, které jsou zaměřeny na

  • nejnovější trendy v ICT a asistivních technologiích
  • sociální a prezentační dovednosti
  • ICT a asistivní technologie podporující mobilitu
  • dovednosti potřebné k zahájení studia na univerzitě
  • dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce
  • Podrobnější informace o programu budou doplněny v průběhu května, momentálně není ještě znám počet a skladba workshopů pro letošní ročník.

Účastnický poplatek

Obecný poplatek za účast na ICC, zahrnující ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, volnočasový program včetně jednodenního výletu a asistenční služby, činí maximálně 500 €. Poplatek nezahrnuje náklady na dopravu na místo a z místa konání ICC.
Středisko Teiresiás se z pozice národního koordinátora za Českou republiku snaží zajistit prostředky, které by celkové individuální náklady na účast snížily.

Poplatek za účast na ICC 2019 je pro české účastníky stanoven na 7 500 Kč.

Obecné informace o ICC najdete na stránce Základní informace.

Přihláška

Zájemce o účast prosíme, aby se hlásili telefonicky na čísle 739 348 346 nebo e-mailem na icc@teiresias.muni.cz.