Často kladené dotazy (FAQ)

Základní informace

Jazyková vybavenost

Studium na (zahraniční) univerzitě

Servis v zahraničí

Stipendium pro účastníky se specifickými potřebami

Základní informace

1. Kdo může vycestovat?

S podporou Střediska Teiresiás mohou na program Erasmus+ vycestovat všichni studenti se specifickými nároky, jež má Středisko ve své správě.

2. Jsem studentem se specifickými nároky a chtěl bych vyjet na studijní či pracovní pobyt. Koho mám kontaktovat?

V první řadě doporučujeme spojit se se Střediskem Teiresiás. Kontaktní osobou pro výjezdy studentů se specifickými nároky je Mgr. Tomáš Varga (mobility@teiresias.muni.cz).

Dále se na přípravě mobility bude podílet oborový koordinátor – jméno zjistíte na webu svého ústavu, příp. Vám poradí i koordinátor ve Středisku Teiresiás.

Budete mít také svého koordinátora programu Erasmus+ z Centra zahraniční spolupráce (CZS). Podle počátečního písmena svého příjmení zjistíte, ke kterému koordinátorovi spadáte: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

3. Kde najdu relevantní informace?

Doporučujeme začít na webu Centra zahraniční spolupráce (CZS). Pokud studujete, vyberte záložku Student MU a zvolte druh mobility, který Vás zajímá.

Dále si projděte relevantní sekce Často kladených dotazů. Pokud jste nenašli odpověď na svoji otázku, obraťte se na Středisko Teiresiás (mobility@teiresias.muni.cz), nebo svého koordinátora programu Erasmus+ (kontakty najdete zde).

4. Co pro mě může udělat Středisko Teiresiás?

Pokud plánujete výjezd, doporučujeme domluvit si schůzku s koordinátorkou pro výjezdy studentů se specifickými nároky a projednat výjezd osobně.

Středisko Teiresiás:

 • spolupracuje na organizaci výjezdů s CZS a koordinátory na jednotlivých ústavech a fakultách;
 • komunikuje s koordinátorem hostitelské univerzity a dojednává s ním podmínky servisu a zpřístupnění studia;
 • pomáhá studentům s finančním zajištěním pobytu, např. pomáhá s vyřizováním žádosti o stipendium pro studenty se specifickými potřebami; 
 • může poskytovat služby a asistence v zahraničí (typicky např. úpravu materiálů v případě, že není možné tento servis dojednat v zahraničí).

5. Kam mohu vycestovat?

Nejvíce možností zahraničních studijních pobytů nabízí univerzity v členských zemích Evropské unie a v ostatních evropských státech. Informace o zemích, do kterých je možné vycestovat v rámci programu Erasmus+, naleznete zde.

Jednotlivá pracoviště a ústavy mají uzavřeny smlouvy s konkrétními zahraničními univerzitami. Seznam univerzit, které můžete navštívit, Vám poskytne Váš oborový koordinátor. Pokud nevíte, kdo to je, obraťte se na Středisko Teiresiás (mobility@teiresias.muni.cz).

S programem Erasmus+ je také možné navštívit i některé mimoevropské země. Výjezdy do vybraných mimoevropských zemí nabízí program Erasmus+ ICM. Aktuální výzvy sledujte zde.

6. Kdy je vhodné vycestovat?

V době výjezdu musíte být zapsáni minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia, ať už prezenční, nebo kombinované formy studia. Celkem můžete vycestovat v každém studijním cyklu (bakalářský, magisterský, doktorský) na maximálně 12 měsíců. Můžete tedy na bakalářském stupni absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, nebo např. celých 12 měsíců studijního pobytu a případně vyjet znovu na magisterském stupni.

7. Jak dlouho bude trvat zařízení pobytu?

Připravte se. Zařizování pobytu je náročné na energii a čas. Zajišťování potřebného servisu v zahraničí může zabrat značné množství času, doporučujeme proto začít 2 semestry před plánovaným výjezdem.

8. Kdy se podávají přihlášky pro jednotlivé pobyty v zahraničí?

Termíny se liší podle typu výměnného programu a jednotlivých studijních programů.

Erasmus+ studijní stáže: podle jednotlivých studijních programů zhruba leden/únor – doporučujeme kontrolovat fakultní web nebo kontaktovat oborového koordinátora. Dodatečné výběrové řízení konají pouze některé studijní programy a nemusí probíhat vždy, záleží na rozložení finančních prostředků na mobility.

Erasmus+ pracovní stáže: každého čtvrt roku.
Erasmus+ ICM: aktuální termíny jsou vždy uveřejněny zde.

9. Co je součástí výběrového řízení?

Výběrové řízení probíhá přímo na katedrách/fakultách a řídí je oboroví koordinátoři, kteří sami stanovují požadavky na uchazeče a termíny výběrového řízení. Některé fakulty požadují např. motivační dopis, určité jazykové znalosti, dobrý studijní průměr apod. Podmínky výběrového řízení je potřeba kontrolovat na webu příslušné fakulty.

10. Co je konkrétně potřeba zařídit před výjezdem, během mobility a po návratu domů?

Podrobný návod je zveřejněný na webu CZS.

Co je potřeba zařídit před výjezdem?
Co je potřeba zařídit během výjezdu?
Co je potřeba zařídit před návratem domů?

11. Jak drahé je vyjet do zahraničí?

To záleží na mnoha okolnostech. Obecně je ale stipendium považováno za příspěvek a nepokrývá tedy veškeré náklady.

Jednotlivé země jsou rozděleny do tří skupin podle finanční náročnosti pobytu, od níž se odvíjí i výše stipendia v eurech. Orientační výše stipendií v případě výjezdu přes program Erasmus+ najdete zde.

Pokud se týká cen ubytování, hodně závisí na zvoleném městě a formě ubytování. Je pravděpodobné, že během prvních týdnů budete muset vynaložit více prostředků. Budete muset zaplatit nájem (koleje) a často také zálohu, MHD, zřejmě nakoupíte první zásoby potravin apod. Je dobré s tím počítat a mít na účtu dostatek prostředků. 

Studenti se specifickými nároky mají možnost zažádat si v případě programu Erasmus+ o stipendium, které pokrývá zvýšené náklady na pobyt v zahraniční. Více se o něm dozvíte v sekci Stipendium pro účastníky se specifickými nároky.

12. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Základní krytí v zemích EU obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (Vaše kartička pojišťovny). Výše krytí však nemusí být dostatečná zvláště v případě specifického lékařského výkonu. MU proto studentům důrazně doporučuje, aby si sjednali doplňkové zdravotní pojištění na celou dobu pobytu. 

Do všech zemí mimo EU je potřeba si pojištění zajistit samostatně.

13. Potřebuji si zařídit vízum?

Pokud se účastníte programu Erasmus+ ICM, je možné, že budete muset žádat o vízum. V takovém případě je potřeba začít se zajímat včas. Přehledné informace včetně lhůt pro vydání víza naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nezapomeňte myslet včas i na víza pro Vašeho asistenta.
 


Jazyková vybavenost

1. Jakou jazykovou úroveň musím mít?

Některé zahraniční univerzity mají určitý stupeň znalosti místního jazyka jako podmínku nominace (např. základy španělštiny). Tuto informaci zjistíte u svého oborového koordinátora. Obecně je ale nutné mít dostatečnou znalost jazyka výuky, abyste mohli absolvovat semináře a přednášky na hostitelské univerzitě.

Obecně se počítá s úrovní angličtiny B2 (v některých případech dostačuje B1).

Pokud jste byli nominováni na pobyt, máte povinnost zúčastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility. Termín online jazykových testování je individuální – odkaz na testování Vám zašle CZS. Test musí být vyplněn max. do 30 dnů od obdržení odkazu. V některých případech můžete znalost jazyka doložit také certifikátem. Informujte se u svého koordinátora.

Na základě výsledků jazykového testování Vám může být přidělena licence pro účast v jazykovém kurzu online. Pokud ji přijmete, je Vaší povinností kurz dokončit.

2. Potřebuji upravit zadání jazykového testu. Na koho se mám obrátit?

Pokud potřebujete zpřístupnit zadání testu (např. zvětšit písmo, adaptovat poslechovou část apod.), kontaktujte svého koordinátora a současně pracovníka Střediska Teiresiás.

3. Je povinné absolvovat před odjezdem nějakou jazykovou přípravu?

Není, ale při vybírání zahraničního pobytu mějte na paměti, že vaše jazykové znalosti musí být na takové úrovni, abyste mohli v daném cizím jazyce studovat. Pokud víte, že nemáte dostatečné znalosti, poraďte se se svým studijním referentem a zvažte jazykovou přípravu. Také Centrum jazykového vzdělávání (CJV) nabízí několik kurzů, které připravují studenty na výjezd. Nabídku CJV najdete zde.
 


Studium na (zahraniční) univerzitě

1. Mohu studium na Masarykové univerzitě během pobytu v zahraničí přerušit?

U programu Erasmus+ studium nelze přerušit. Přerušením studia by Vám zaniknul nárok na pobyt a tím i pobírání stipendia.

2. Jak zjistím, které předměty a v jakých jazycích daná univerzita nabízí?

Dobře si prohlédněte stránky univerzity (fakulty/katedry), kam chcete jet, obvykle zde bývají informace zveřejněné. Pokud zde tyto informace nejsou, obraťte se přímo na zahraničního koordinátora.

3. Budou mi studijní výsledky po návratu ze zahraničí uznány?

Před odjezdem na zahraniční studijní pobyt se musíte s vyučujícími na domovské katedře/ústavu domluvit, jakým způsobem bude studium na zahraniční univerzitě započítáno a uznáno. V případě programu Erasmus+ je proces uznání předmětů součástí administrativního postupu před výjezdem.

4. Potřebuji získat v zahraničí kredity?

Ano, podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.

5. Je možné pobyt prodloužit?

Ano, můžete si zažádat o prodloužení pobytu po dohodě se zahraniční univerzitou, CZS a Vaší fakultou. Stipendium na prodlouženou dobu pobytu však studenti nedostávají automaticky. Je třeba o něj zažádat min. 30 dní před  původně plánovaným termínem ukončení pobytu, a uděleno je pouze v případě, že jsou v programu dostupné finance. Potřebný formulář si můžete stáhnout na webu CZS, sekce Dokumenty.

Pokud jste žádali také o stipendium pro účastníky se specifickými potřebami, mějte na paměti, že je uděleno na celý akademický rok a na prodloužení už druhý grant pro účastníky se specifickými potřebami nedostanete.
 


Servis v zahraničí

1. Jak si mohu zažádat o služby, které ke studiu potřebuji?

Spojte se s koordinátorem mobilit ve Středisku Teiresiás (mobility@teiresias.muni.cz) a dohodněte se na oslovení vybraných univerzit. Prosím počítejte s tím, že poptávání a zařizování služeb v zahraniční zabere nemalé množství času. Hostitelské univerzity mnohdy nemají vlastní střediska pro studenty se specifickými nároky a služby zajišťují ve spolupráci s třetími stranami, např. s asociacemi pro neslyšící, nevidomé apod.

2. Musím za služby v zahraničí platit?

Typicky jsou služby spojené se zpřístupněním výuky zpoplatněné. Studenti však mají nárok zažádat i o stipendium pro účastníky se specifickými potřebami, které pomáhá pokrýt zvýšené náklady související s realizací mobility. Prostudujte si sekci Stipendium pro účastníky se specifickými nároky a obraťte se na Středisko Teiresiás (mobility@teiresias.muni.cz).

3. Jak si mám zajistit ubytování na zahraniční univerzitě?

Obecné informace ohledně ubytování naleznete na webu CZS.
Pokud máte pohybové postižení a potřebujete zajistit bezbariérové ubytování, obraťte se na pracovníky Střediska Teiresiás na e-mail mobility@teiresias.muni.cz. Rozdíl ceny mezi standardními pokoji a bezbariérovými pokoji na VŠ kolejích je možné dorovnat díky stipendiu pro účastníky se specifickými potřebami. 
 


Stipendium pro účastníky se specifickými potřebami

1. Co je to stipendium pro účastníky se specifickými potřebami?

Toto stipendium slouží jako podpora na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. O toto stipendium mohou žádat studenti i zaměstnanci, kteří realizují mobilitu v rámci programu Erasmus+ nebo Erasmus+ ICM a jejichž zdravotní stav zakládá nárok na servis vyžadující zvýšené náklady.

Stipendium slouží jako příspěvek např. na:

 • dopravu (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu);
 • ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému, např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy);
 • stravování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního stravování oproti běžnému, např. bezlepkové potraviny);
 • služby asistenta/pomocníka (uveďte hodinovou sazbu asistenta a požadovaný počet hodin jeho služeb);
 • lékařskou péči (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod.; nutnost pravidelné lékařské péče musí být uvedena v lékařské zprávě, kterou přikládáte k žádosti);
 • speciálně upravené studijní materiály;
 • eventuálně další jiné služby, např. přepis, tlumočení apod.

Maximální výše stipendia je 10 000 EUR na mobilitu. Národní agentura však nemusí částku udělit v plném rozsahu vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny. V případě, že tato částka není dostačující, je možné žádat o grant i z jiných zdrojů, např. formou nadací či grantů.

Více informací najdete na formuláři stipendia – ke stažení zde.

2. Kdo žádost o stipendium vyřizuje?

Žádost vyplňuje student ve spolupráci s koordinátorem mobilit studentů se specifickými nároky ve Středisku Teiresiás a institucionálním koordinátorem MU.

Koordinátoři mobilit studentů se specifickými nároky ve Středisku Teiresiás
Lenka Tóthová, Tomáš Varga
mobility@teiresias.muni.cz

Institucionální koordinátor Masarykovy univerzity
Violeta Osouchová
osouchova@czs.muni.cz

3. Jaké jsou podmínky přidělení stipendia?

Student musí být vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok a mít uzavřenou studijní smlouvu (Learning Agreement) s přijímající institucí.

Student musí řádně vyplnit přihlášku včetně příloh a dodat ji včas institucionálnímu koordinátorovi, aby mohla být k termínu odevzdána.

Po skončení pobytu je student povinen poskytnutou částku tohoto stipendia vyúčtovat a nevyužité prostředky vrátit na účet MU. Vyúčtování je založeno na předložení všech účtenek, faktur a dalších dokladů potvrzujících účel a výši nákladů, na které student získal stipendium pro účastníky se specifickými potřebami.

4. Jak mohu žádat o stipendium pro účastníky se specifickými potřebami?

 1. Nejprve si přečtěte obecné informace o tomto stipendiu a držte se pokynů – viz zde.
 2. Abyste mohli o stipendium požádat, je potřeba s přijímací institucí předem dohodnout náklady na smluvené služby, tj. ujasnit si ceny a požadovaný rozsah služeb (např. přepisu, prostorové orientace, úpravy studijních materiálů, osobní asistence apod.). Rozpočet je třeba mít jasně daný.
 3. Stáhněte formulář. Nenechávejte vyplňování na poslední chvíli. Začněte alespoň měsíc před termínem odevzdání.
 4. Zajistěte si povinné přílohy a domluvte se s koordinátorem mobilit Střediska Teiresiás na možnosti získat doporučení Střediska. Nezapomeňte včas uzavřít studijní smlouvu – dokládá se jako příloha žádosti.
 5. Začněte žádost vyplňovat ve spolupráci s koordinátorem mobilit Střediska Teiresiás. Jakmile bude žádost vyplněna a zkontrolována koordinátorem mobilit Střediska Teiresiás, dohodněte se na odeslání žádosti ke kontrole institucionálnímu koordinátorovi.
 6. Institucionální koordinátor zkontroluje vyplněné údaje, ověří, zda jsou doloženy požadované přílohy, a provede revizi rozpočtu.
 7. Institucionální koordinátor žádost odešle Národní agentuře. Vyrozumění o schválen či neschválení žádosti student dostane do zhruba měsíce po uzávěrce.

5. Kdy mohu žádat o stipendium pro účastníky se specifickými potřebami?

Termíny vyhlašuje Dům zahraničních služeb a jsou zveřejněny zde.