Kurzy výpočetní techniky pro zrakově postižené

Nabízíme následující kurzy výpočetní techniky:

Orientace v prostředí operačního systému a aplikací prostřednictvím hlasového a hmatového výstupu (začátečníci)

Standardní doba trvání: 1–2 roky (2–4 semestry). Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v praktickém využívání výpočetní techniky bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového, případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně JAWS, NVDA, Supernova, VoiceOver, Window-Eyes nebo WinMonitor a případně s hmatovými displeji (brailleskými řádky) všech typů dostupných v českém prostředí). Více informací o náplni kurzu naleznete v dokumentu ZPITH1 _sylabus.doc.

Orientace v prostředí operačního systému a aplikací prostřednictvím hlasového a hmatového výstupu (pokročilí)

Standardní doba trvání: 1–2 roky (2–4 semestry). Po absolvování kurzu student získá pokročilejší dovednosti v praktickém využívání výpočetní techniky bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového, případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně JAWS, NVDA, Supernova, VoiceOver, Window-Eyes nebo WinMonitor a případně s hmatovými displeji (brailleskými řádky) všech typů dostupných v českém prostředí). Kurz je zaměřen na efektivní získávání informací z dokumentů (včetně dokumentů a aplikací online), základy tvorby dokumentů a elektronickou komunikaci. Více informací o náplni kurzu naleznete v dokumentu ZPITH2_sylabus.doc.

Orientace v prostředí operačního systému a aplikací prostřednictvím zvětšeného obrazového výstupu (začátečníci)

Standardní doba trvání: 1–2 roky (2–4 semestry). Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v praktickém využívání výpočetní techniky prostřednictvím zvětšeného obrazového výstupu (případně s přídavným hlasovým výstupem) s aplikací pro zvětšení prostředí systému (volitelně MAGic, Supernova, ZoomText, Zoom). Více informací o náplni kurzu naleznete v dokumentu ZPITZO1_sylabus.doc.

Orientace v prostředí operačního systému a aplikací prostřednictvím zvětšeného obrazového výstupu (pokročilí)

Standardní doba trvání: 1–2 roky (2–4 semestry). Po absolvování kurzu student získá pokročilejší dovednosti v praktickém využívání výpočetní techniky prostřednictvím zvětšeného obrazového výstupu (případně s přídavným hlasovým výstupem) s aplikací pro zvětšení prostředí systému (volitelně MAGic, Supernova, ZoomText, Zoom). Kurz je zaměřen na efektivní získávání informací z dokumentů (včetně dokumentů a aplikací online), základy tvorby dokumentů a elektronickou komunikaci. Více informací o náplni kurzu naleznete v dokumentu ZPITZO2_sylabus.doc.

Použití internetových aplikací prostřednictvím hlasového nebo hmatového výstupu, resp. prostřednictvím zvětšeného obrazového výstupu

Standardní doba trvání: 1 rok (2 semestry). Po absolvování kurzu student získá pokročilé dovednosti v praktickém využívání internetových aplikací prostřednictvím hlasového nebo hmatového výstupu, resp. prostřednictvím zvětšeného obrazového výstupu. Kurz je zaměřen na efektivní orientaci v prostředí webu, rozsáhlejších webových informačních zdrojích a službách, práci s internetovými komunikačními nástroji a datovými úložišti. Víceinformací o náplni kurzu naleznete v dokumentu ZPITINT_sylabus.doc.

Orientace v prostředí operačního systému a aplikací na mobilních zařízeních (Android, iPhone)

Standardní doba trvání: 1 rok (2 semestry). Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v praktickém využívání mobilních zařízení bez využití obrazového výstupu prostřednictvím hlasového, případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (zařízení VoiceOver nebo TalkBack, případně s hmatovými displeji (brailleskými řádky) všech typů dostupných v českém prostředí a kompatibilních s daným odečítačem). Obsah kurzu může být modifikován s ohledem na požadavky studenta. Více informací o náplni kurzu naleznete v dokumentu ZPITMZ_sylabus.doc.