Kurzy výpočetní techniky pro zrakově postižené

Kurzy výpočetní techniky pro zrakově postižené v rámci programu celoživotního vzdělávání nabízíme v těchto hlavních tematických oblastech:

 • Základy ovládání desktopových operačních systémů a aplikací
 • Čtení a zpracování dokumentů
 • Internetová komunikace a webové aplikace – začátečníci, pokročilí
 • Ovládání mobilních operačních systémů – začátečníci, pokročilí

1. Základy ovládání Windows nebo Mac OS s hlasovým/hmatovým výstupem

 • standardní doba trvání: 1–2 semestry
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v uživatelském ovládání počítače s desktopovým systémem Windows nebo Mac OS bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového a případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně JAWS, NVDA, Předčítání, VoiceOver, případně s hmatovými displeji typů dostupných v českém prostředí).
 • sylabus

2. Základy ovládání Windows nebo Mac OS se zvětšením obrazu

 • standardní doba trvání: 1–2 semestry
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v uživatelském ovládání počítače s desktopovým systémem Windows nebo Mac OS prostřednictvím zvětšení obrazu zvětšovacím programem, případně podpůrného hlasového výstupu (volitelně ZoomText, Lupa, Zoom).
 • sylabus

3. Dokumenty ve Windows nebo Mac OS s hlasovým/hmatovým výstupem nebo zvětšením obrazu

 • standardní doba trvání: 2 semestry
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá pokročilejší dovednosti v uživatelském ovládání počítače s desktopovým systémem Windows nebo Mac OS bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového a případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně JAWS, NVDA, Předčítání, VoiceOver, případně s hmatovými displeji typů dostupných v českém prostředí) nebo prostřednictvím zvětšení obrazu zvětšovacím programem (volitelně ZoomText, Lupa, Zoom). Kurz je zaměřen na efektivní získávání informací z rozsáhlejších dokumentů a na základy formální úpravy vytvářených dokumentů.
 • sylabus

4. Internetová komunikace a webové aplikace ve Windows nebo Mac OS s hlasovým/hmatovým výstupem nebo zvětšením obrazu – základy

 • standardní doba trvání: 1–2 semestry
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá pokročilejší dovednosti v uživatelském ovládání počítače s desktopovým systémem Windows nebo Mac OS bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového a případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně JAWS, NVDA, Předčítání, VoiceOver, případně s hmatovými displeji typů dostupných v českém prostředí) nebo prostřednictvím zvětšení obrazu zvětšovacím programem (volitelně ZoomText, Lupa, Zoom). Kurz je zaměřen na základní ovládání internetových komunikačních nástrojů a webových aplikací s důrazem na aplikace digitálních knihoven přístupných publikací.
 • sylabus

5. Internetová komunikace a webové aplikace ve Windows nebo Mac OS s hlasovým/hmatovým výstupem nebo zvětšením obrazu – pokročilé

 • standardní doba trvání: 1–2 semestry
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v uživatelském ovládání počítače s desktopovým systémem Windows nebo Mac OS bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového a případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně JAWS, NVDA, Předčítání, VoiceOver, případně s hmatovými displeji typů dostupných v českém prostředí).
 • sylabus

6. Základy ovládání Android nebo iOS s hlasovým/hmatovým výstupem

 • standardní doba trvání: 1 semestr
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá základní dovednosti v uživatelském ovládání mobilního zařízení s operačním systémem Android nebo iOS bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového a případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně Shine, TalkBack, VoiceOver, případně s hmatovými displeji typů dostupných v českém prostředí a kompatibilních s daným odečítačem).
 • sylabus

7. Pokročilé ovládání Android nebo iOS s hlasovým/hmatovým výstupem

 • standardní doba trvání: 1 semestr
 • anotace: Po absolvování kurzu student získá pokročilé dovednosti v uživatelském ovládání mobilního zařízení s operačním systémem Android nebo iOS bez obrazového výstupu prostřednictvím hlasového a případně hmatového výstupu s odečítači obrazovky (volitelně Shine, TalkBack, VoiceOver, případně s hmatovými displeji typů dostupných v českém prostředí a kompatibilních s daným odečítačem).
 • sylabus