Studium

Komu je náš servis určen především

Studentům a vyučujícím:

 • se smyslovým postižením: zrakovým, sluchovým,
 • s pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s psychickými obtížemi,
 • s poruchami autistického spektra,
 • s chronickým onemocněním
 • i bez postižení, zajišťují-li jakýmkoliv způsobem výuku studentů s postižením

Co můžeme nabídnout

Organizační servis a studijní poradenství

 • studijní poradenství,
 • organizace průběhu studia (tvorba individuálního studijního plánu, organizace individuální výuky, příp. zkušebních termínů),
 • organizační pomoc při jednání s vyučujícími a pracovníky fakultních studijních oddělení.
Garance: pracovníci Studijního oddělení.
Související detaily:  v sekci Studijní oddělení.
Relevantní kontaktní údaje: zde.

Technický servis

 • zajištění speciální výpočetní techniky (hardware i software) a asistivních technologií pro výuku
 • zápůjčky technického vybavení studentovi, nebo pracovišti, které bude jeho výuku zajišťovat
 • konzultace a metodické vedení a zaškolení v práci s asistivními technologiemi
 • provoz studoven pro studenty se specifickými nároky
Garance: pracovníci Oddělení speciální informatiky.
Související detaily: v sekci Studijní a technické zázemí.
Relevantní kontaktní údaje: zde.

Tlumočnický a přepisovatelský servis

Jedná se o servis primárně zajišťující oboustrannou komunikaci se sluchově postiženými v rámci studijních aktivit na MU, tedy:

 • tlumočení do/z českého znakového jazyka,
 • přepis mluveného slova do češtiny, zajištění simultánní distribuce přepisu mezi početnější publikum (technologií Polygraf).
Garance: pracovníci Oddělení vizuální komunikace, resp. Dispečinku znakového tlumočnictví a přepisovatelství.
Související detaily: v kapitole Tlumočení nebo vizualizace při výuce.
Relevantní kontaktní údaje: zde.

Knihovní služby (digitalizace)

 • Především příprava studijních materiálů v přístupném formátu (elektronický přístupný text, videoverze ve znakovém jazyce, hmatový dokument vytištěný v Brailleově bodovém písmu včetně hmatové grafiky, hybridní dokumenty apod.).
 • Další knihovní služby Univerzitní knihovny pro studenty se specifickými nároky.
Garance: pracovníci Knihovního a vydavatelského oddělení
Související detaily: v sekci Knihovna a vydavatelství.
Relevantní kontaktní údaje: zde.

Osobní asistence a nácvik prostorové orientace

 • Služby osobního asistenta především pro studenty s pohybovým postižením, v odůvodněných případech i pro studenty s jiným typem postižení (doprovody a asistence při sportovních aktivitách pro zrakově postižené apod.).
 • Nácvik prostorové orientace zrakově postižených – podle potřeby intenzivní před zahájením studia i průběžný formou pravidelné výuky.
Garance: především pracovníci Oddělení fyzické přístupnosti
Související detaily: v kapitolách Osobní asistence a Samostatný pohyb a prostorová orientace
Relevantní kontaktní údaje: zde.

Diagnostika specifických poruch učení a nácvik studijních strategií

 • Využíváme diagnostickou baterii pro dospělé (tzv. DysTest).
Garance: Interní psychologové.
Související detaily: v sekci Studijní oddělení.
Relevantní kontaktní údaje: zde