Informace pro nově přijaté studenty


Jakmile se dozvíte, že jste byli přijati, obraťte se na naše studijní oddělení, abychom s Vámi projednali další potřebné kroky.

Základní kontaktní údaje:

Většina z vás žádala o úpravu podmínek přijímací zkoušky. Pokud potřebujete úpravy podmínek také během svého studia, požádejte co nejdříve o přiznání specifického nároku. Žádost se podává online v Informačním systému, na stránce Žádost o přiznání specifického nároku. Více informací najdete na stránce Co je specifický nárok.

Zápis ke studiu

V případě, že jste byli navrženi na přijetí se dostali na některou z fakult Masarykovy univerzity, je třeba, abyste ve stanoveném termínu vložili do e-přihlášky autorizovanou kopii maturitního vysvědčení. Teprve potom najdete ve své e-přihlášce rozhodnutí o přijetí ke studiu. Abyste mohli začít studovat, je třeba se nejdříve ke studiu zapsat. Na většině fakult probíhá zápis online, potřebné informace najdete opět ve své e-přihlášce.

ISIC a Fotografování

Nezbytnou součástí vašeho nového studentského života bude také průkaz ISIC. Abyste si jej mohli objednat, je třeba se nejdříve nechat vyfotografovat. Průkaz ISIC vám bude po celou dobu studia sloužit jako průkaz Vaší příslušnosti k univerzitě, oprávnění ke slevám, ke vstupům do univerzitních zařízení, platbě v menzách, na kolejích apod. Fotografie se také zobrazí v Informačním systému Masarykovy univerzity pro informaci těm, kdo s Vámi chtějí jednat. Více informací najdete na stránce Fotografování osob.

Osobní či tlumočnická asistence při zápisu

Pokud ještě před začátkem semestru plánujete osobní návštěvu fakultního studijního oddělení, své katedry nebo ústavu, příp. fotografování, nabízíme novým studentům, především s poruchou autistického spektra, se sluchovým, zrakovým a pohybovým postižením:

  • doprovod (osobního asistenta), je-li pro Vás obtížné se v novém prostředí rychle zorientovat bez cizí pomoci,
  • tlumočníka do českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro zajištění plného porozumění komunikaci na místě.

Ubytování

Studenti se specifickými nároky mohou požádat o přednostní ubytování, příp. o ubytování na bezbariérovém pokoji. Více informací najdete na stránce Ubytování.

Prostorová orientace

Studentům s těžkým zrakovým postižením zajišťujeme kurzy prostorové orientace, ve kterých je seznámíme s prostředím univerzity, ať už se jedná o budovy fakulty, na které studují, či ubytovací a stravovací zařízení nebo v neposlední řadě Středisko Teiresiás, které taktéž budou navštěvovat. Více informací o kurzech prostorové orientace naleznete na stránce Studenti se zrakovým postižením. Podobně nabízíme pomoc s orientací v novém prostředí také studentům s poruchou autistického spektra. Pro více informací se obracejte na studijního poradce pro danou fakultu.

Další důležité informace