Aktuální provoz Střediska Teiresiás


(Poslední aktualizace: 1. září 2021)

Rádi bychom všechny zainteresované informovali o změnách ve fungování Střediska Teiresiás, které jsou aktuálně v platnosti (v návaznosti na rozhodnutí Krizového štábu MU, znění v českém znakovém jazyce). Upozorňujeme, že situace se může i nadále měnit. 

– Budova na Komenského náměstí je již otevřena pro veřejnost. Studenti se specifickými nároky i jejich učitelé mohou k individuální prezenční výuce využít studovny Střediska Teiresiás..
Prezenční konzultace s pracovníky Střediska Teiresiás jsou možné, lze je ovšem stále nahradit online konzultacemi (viz níže).


Fungování jednotlivých oddělení Střediska Teiresiás

 • Studijní oddělení:  Prezenční konzultace s pracovníky Střediska Teiresiás jsou možné, lze je ovšem stále nahradit online konzultacemi. Konzultace se studijními poradci je možné si domluvit standardními cestami (telefonicky, e-mailem, pomocí Skype, Hangouts apod.). Totéž platí i pro konzultace s psychology a psychoterapeuty. 
 • Knihovní a vydavatelské oddělení, které zajišťuje pro studenty využívající asistivní technologie digitalizaci studijních materiálů, vyřizuje svou agendu prezenčně i online. Bude pokračovat běžná příprava a distribuce dříve požadované studijní literatury. Budete-li potřebovat další materiály nad rámec těch, na nichž jste už domluveni, prosím ozvěte se standardně e-mailem.
 • Oddělení vizuální komunikace: Prezenční konzultace s pracovníky Střediska Teiresiás jsou možné, lze je ovšem stále nahradit online konzultacemi. Konzultace je možné si domluvit standardními cestami (telefonicky, e-mailem, pomocí Skype, Hangouts apod.).
 • Ředitelství včetně ekonomů a personalistů bude fungovat jak v prezenčním režimu, tak stále i v režimu online.
 • Oddělení speciálních ICT a Oddělení fyzické přístupnosti předpokládá shodně s ostatními odděleními možnost jednání prezenčně i distančně.

Pravidla pro využití učeben Střediska Teiresiás

Všeobecné informace:

Podmínky využití studoven:

 • K dispozici jsou místnosti: 105, 106, 108, 110, 114, 115, 117, 118, kde můžete samostatně pracovat v pracovních dnech i během víkendu v době od 6 do 20 hodin; o víkendu je třeba svou přítomnost a odchod hlásit na vrátnici.
 • Učebnu je třeba vždy předem rezervovat v aplikaci Rozvrh. V případě, že se výuka, konzultace nebo samostudium nebude konat, je třeba rezervaci v rozvrhu zrušit. Podobně, nevyužijete-li celou rezervovanou dobu, upravte také délku rezervace.
 • Předpokládá se dodržování aktuálního nařízení vlády (rozestupy alespoň 1,5 metru, využití desinfekčních prostředků, které jsou v každé místnosti k dispozici, a nošení roušky nebo respirátoru při pohybu v budově).
 • Žádosti o technickou asistenci ve výuce posílejte předem na adresu ict@teiresias.muni.cz.
 • Po skončení výuky, konzultace či samostudia je třeba uvést pracovní místa do původního stavu (vrátit monitory do původní pozice, zavřít okna, zhasnout světlo, vypnout klimatizaci, zavřít dveře učebny). Pokud si půjčujete židle z jiné učebny nebo z chodby, vraťte je na jejich původní místo.
 • Technické nebo provozní obtíže oznamte technikům, příp. pracovníkům Studijního oddělení.

Přístup k elektronickým zdrojům

Elektronické zdroje on-line ve správě Střediska Teiresiás (Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky) zůstávají dostupné standardním způsobem pro registrované čtenáře se specifickými nároky (např. se zrakovým, či motorickým postižením). 

Přístup k dalším digitálním informačním zdrojům MU je nabízen na Portálu elektronických informačních zdrojů MU.

Aktuální provoz ostatních knihoven MU je popsán zde na přehledové stránce.
 


Krizová intervence

Pro studenty v evidenci Střediska Teiresiás

 • psychologové a psychoterapeuti (konzultace po Skype, příp. telefonu)
 • kontaktní údaje: psychologove@teiresias.muni.cz nebo jednotlivě:
  • Mgr. Martin Murgaš – murgas@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Iva Oulehlová – oulehlova@teiresias.muni.cz, tel. 773 752 738
  • Mgr. Tereza Rossmannová – rossmannova@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Miroslav Zítko – zitko@teiresias.muni.cz, tel. 549 49 1117
 • komunikace pro nedoslýchavé a neslyšící podle zákona 155/1998 Sb.:
  • distanční přepis mluvené řeči v reálném čase: prepis@teiresias.muni.cz
  • distanční tlumočení do českého znakového jazyka: tlumocení@teiresias.muni.cz

Pro všechny studenty

 • Poradenské centrum MU (konzultace po Skype) – objednání: psycholog@muni.cz
 • Modrá linka (krizová linka nabízející různé formy kontaktu včetně chatu)
 • Linka naděje (při Psychiatrické klinice FN MU Brno, nonstop)
 • Krizové centrum (při Psychiatrické klinice FN MU Brno) – FN Bohunice, pavilon G, 4. patro, tel. 532 232 078, nonstop
 • Internetporadna – krizová intervence prostřednictvím chatu
 • Terapeutická pomoc po dobu aktuální epidemiologické situace
 • Další krizové linky a linky důvěry v ČR
 

Asistence

Pro studenty s pohybovým postižením

Budete-li potřebovat asistenci, můžete se obrátit na kolegy s Oddělení fyzické přístupnosti.

Pro studenty se zrakovým postižením

Budete-li nutně potřebovat osobní asistenci (např. doprovod) v Brně, můžete kontaktovat našeho koordinátora instruktorů prostorové orientace (P. Červenka), příp. využít služeb Tyflocentra. Pro bezkontaktní technické konzultace zůstává k dispozici Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás, příp. regionální pracoviště Tyflocentra a Tyfloservisu

Pro studenty s chronickým somatickým postižením

Pokud budete potřebovat pomoc s vyřízením nezbytných pochůzek, které sami v aktuální situaci nejste schopni zvládnout, můžete se obrátit na dobrovolníky Krizového centra MU (https://munipomaha.cz/).
 


Kontaktní údaje

Kontakty na jednotlivé pracovníky Střediska Teiresiás najdete na našich webových stránkách v sekci Kontaktní údaje.