Aktuální provoz Střediska Teiresiás

Rádi bychom všechny zainteresované informovali o změnách ve fungování Střediska Teiresiás, které platí od 12. 3. do 13. 4. 2020 (v návaznosti na mimořádné opatření rektora z 11. 3. 2020). Upozorňujeme, že situace se může i nadále měnit. V takovém případě vás budeme informovat.


Fungování jednotlivých oddělení Střediska Teiresiás

 • Studijní oddělení bude fungovat v omezeném režimu (nebudou vždy přítomni všichni studijní poradci). Pokud budete chtít cokoliv konzultovat, domluvte se prosím na konzultaci předem. Upozorňuji, že konzultace mohou probíhat pouze online (e-mail, Skype, Hangouts atd.) nebo telefonicky. Totéž platí i pro konzultace s našimi psychology. 
 • Knihovní a vydavatelské oddělení, které zajišťuje pro studenty využívající asistivní technologie digitalizaci studijních materiálů, bude ve standardním provozu. Bude tedy pokračovat běžná příprava a distribuce dříve požadované studijní literatury. Budete-li potřebovat další materiály nad rámec těch, na nichž jste už domluveni, prosím ozvěte se standardně e-mailem.
 • Oddělení vizuální komunikace bude fungovat podobně jako studijní oddělení v omezeném provozu. Na pracovišti bude ale vždy přítomen tlumočník a přepisovatel, takže je možné spojit se s naším oddělením online cestou  a případnou komunikaci se střediskem Teiresiás vést přes služby dispečinku.
 • Ekonomické oddělení, technické oddělení a ředitelství bude fungovat standardně, je možné je kontaktovat e-mailem, příp. telefonicky.
 

Individuální výuka v prostorách Střediska Teiresiás

Veškerá kontaktní výuka, včetně individuální výuky ve Středisku Teiresiás, byla zrušena. V současné době pracujeme na připravení podmínek pro její převedení do podoby online nebo distanční výuky. Studenti tak mohou počítat s tím, že je budou kontaktovat lektoři a domluví se s nimi na pokračování výuky.
 


Výuka na fakultách


Informace pro studenty:

V případě, že je výuka na fakultách nahrazena jiným typem výuky, který je pro vás nepřístupný, příp. je pro vás obtížné se této výuky účastnit z jiných důvodů souvisejících s vašimi obtížemi, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom mohli včas kontaktovat vyučující a domluvit se s nimi na potřebných adaptacích.

Informace pro vyučující:

Nabízíme konzultace pro případ, že plánujete využít některou z forem online nebo distanční výuky v předmětech, které mají zapsané studenti se specifickými nároky, a nejste si jisti, zda je nová podoba výuky pro ně přístupná.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese teiresias@muni.cz nebo telefonicky na 549 49 1105.
 


Přístup do učeben a jejich využití


Informace pro studenty:

Rektor zakázal vstup studentů do budov MU, v současné době tedy není možné  využívat naše učebny ani jako studovny.

Informace pro vyučující:

Pokud nemáte vhodné technické podmínky doma, je prozatím možné pro bezkontaktní výuku využít jak naše prostory, tak techniku.
 


Přístup k elektronickým zdrojům

Elektronické zdroje on-line ve správě Střediska Teiresiás (Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky) zůstávají dostupné standardním způsobem pro registrované čtenáře se specifickými nároky (např. se zrakovým, či motorickým postižením). 

Přístup k dalším digitálním informačním zdrojům MU je popsán na přehledové webové stránce https://it.muni.cz/knihovny-samostudium, příp. na Portálu elektronických informačních zdrojů MU.
 


Krizová intervence


Pro studenty v evidenci Střediska Teiresiás

 • psychologové a psychoterapeuti (konzultace po Skype, příp. telefonu)
 • kontaktní údaje: psychologove@teiresias.muni.cz nebo jednotlivě:
  • Mgr. Martin Murgaš – murgas@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Iva Oulehlová – oulehlova@teiresias.muni.cz, tel. 773 752 738
  • Mgr. Tereza Rossmannová – rossmannova@teiresias.muni.cz
  • Mgr. Miroslav Zítko – zitko@teiresias.muni.cz, tel. 549 49 1117
 • komunikace pro nedoslýchavé a neslyšící podle zákona 155/1998 Sb.:
  • distanční přepis mluvené řeči v reálném čase: prepis@teiresias.muni.cz
  • distanční tlumočení do českého znakového jazyka: tlumocení@teiresias.muni.cz

Pro všechny studenty

 

Asistence


Pro studenty s pohybovým postižením

Budete-li potřebovat asistenci, můžete se obrátit na kolegy s Oddělení fyzické přístupnosti.

Pro studenty se zrakovým postižením

Budete-li nutně potřebovat osobní asistenci (např. doprovod) v Brně, můžete kontaktovat našeho koordinátora instruktorů prostorové orientace (P. Červenka), příp. využít služeb Tyflocentra (aktuální informace k poskytovaným službám). Pro bezkontaktní technické konzultace zůstává k dispozici Oddělení speciální informatiky Střediska Teiresiás, příp. regionální pracoviště Tyflocentra a Tyfloservisu

Pro studenty s chronickým somatickým postižením

Pokud budete potřebovat pomoc s vyřízením nezbytných pochůzek, které sami v aktuální situaci nejste schopni zvládnout, můžete se obrátit na dobrovolníky Krizového centra MU (https://munipomaha.cz/).
 


Kontaktní údaje

Kontakty na jednotlivé pracovníky Střediska Teiresiás najdete na našich webových stránkách v sekci Kontaktní údaje.