10. 3. 2020

(Poslední aktualizace: 31. 5. 2021)

Rozhodnutí krizového štábu MU (k 31. 5. 2021)

MU se přesunula do zeleného stupně univerzitního semaforu (detaily zde), což mj. znamená:

 • Univerzitní objekty jsou otevřené pro studenty, zaměstnance a návštěvníky z řad veřejnosti.
 • Osoby, tkeré vstupují do budov univerzity, musejí mít negativní antigenní test. Osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19, test mít nemusí. Povinnost odpadá i těm, kteří mají do 180 dní od potvrzeného průběhu choroby.

Rozhodnutí krizového štábu MU (k 6. 12. 2020)

MU se přesunula do žlutého stupně univerzitního semaforu (detaily zde), což mimo jiné znamená:

 • možnost individuálních prezenčních konzultací,
 • možnost prezenční výuky za dodržení stanovených opatření (max. počet osob, desinfekce apod.)

Rozhodnutí Krizového štábu MU (ke 12. 10. 2020)

v pondělí 12. 10. došlo k přepnutí univerzitního semaforu na červenou barvu, což mimo jiné znamená:
 • Budovy MU jsou uzavřeny pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční praktická výuka – aktuálně jsou to: všeobecné a zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické obory.
 • Od 12. října se výuka řídí aktualizovaným metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020.
 • Zkoušky se konají distančně. Prezenční formou se mohou výjimečně konat jen SZZ.
 • ​Studenti a zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
 • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Rozhodnutí rektora MU č. 8/2020

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 rozhoduji s účinností od 1. září 2020 do 17. ledna 2021 o následujících mimořádných opatřeních:

 1. Kontaktní výuka a další studijní aktivity (přednášky, semináře, cvičení, hromadné zkoušky, skupinové konzultace apod.) mohou probíhat v prostorách MU za současné přítomnosti nejvýše padesáti osob.
 2. Omezení uvedené v odstavci 1 neplatí, pokud budou zajištěny přinejmenším dvoumetrové rozestupy mezi současně přítomnými osobami.
 3. Další výjimky z omezení dle odstavce 1 povoluje prorektor pro vzdělání a kvalitu.
 4. Zakazuji vstupovat do budov MU osobám s příznaky virového infekčního onemocnění.
 5. Nařizuji studentům MU bezodkladně oznámit prostřednictvím IS MU pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Jelikož informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, sledujte prosím web www.muni.cz/koronavirus. Průběžně zpřesňované verze ve znakovém jazyce uvádíme níže:

Informační e-mail studentům – provoz učeben (3. 6. 2021)

video3-6.jpg

Aktuální opatření (ke 31. 5. 2021)

video31-5-I.jpgvideo31-5-II.jpgvideo31-5-III.jpgvideo31-5-IV-1.jpg

Rozhodnutí krizového štábu MU (ke 12. 10 2020)

video12-10.jpg

Rozhodnutí rektora MU č. 8/2020 (s účinností od 1. září 2020)

video10-09.jpg

Informační e-mail studentům – organizace zkouškového období (27. 4. 2020)

snímek obrazovky

Organizační detaily provozu Střediska Teiresiás (13. 3. 2020)

video13-03.jpg

Mimořádné opatření rektora (11. 3. 2020, odpoledne)

video11-03-1.jpg

Doplňující informace pro studenty (11. 3. 2020, dopoledne)

video11-03.jpg

Rektorské volno (10. 3. 2020)

video10-03.jpg