10. 3. 2020

(Poslední aktualizace: 9. 12. 2020)

Rozhodnutí krizového štábu MU (k 6. 12. 2020)

MU se přesunula do žlutého stupně univerzitního semaforu (detaily zde), což mimo jiné znamená:

 • možnost individuálních prezenčních konzultací,
 • možnost prezenční výuky za dodržení stanovených opatření (max. počet osob, desinfekce apod.)

Rozhodnutí Krizového štábu MU (ke 12. 10. 2020)

v pondělí 12. 10. došlo k přepnutí univerzitního semaforu na červenou barvu, což mimo jiné znamená:
 • Budovy MU jsou uzavřeny pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Výjimku mají osoby zajišťující nutný provoz budov, laboratoří a distanční či prezenční výuku a studenti programů, u nichž je vládou povolená prezenční praktická výuka – aktuálně jsou to: všeobecné a zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické obory.
 • Od 12. října se výuka řídí aktualizovaným metodickým listem Studijního odboru RMU č. 2/2020.
 • Zkoušky se konají distančně. Prezenční formou se mohou výjimečně konat jen SZZ.
 • ​Studenti a zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
 • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Rozhodnutí rektora MU č. 8/2020

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 rozhoduji s účinností od 1. září 2020 do 17. ledna 2021 o následujících mimořádných opatřeních:

 1. Kontaktní výuka a další studijní aktivity (přednášky, semináře, cvičení, hromadné zkoušky, skupinové konzultace apod.) mohou probíhat v prostorách MU za současné přítomnosti nejvýše padesáti osob.
 2. Omezení uvedené v odstavci 1 neplatí, pokud budou zajištěny přinejmenším dvoumetrové rozestupy mezi současně přítomnými osobami.
 3. Další výjimky z omezení dle odstavce 1 povoluje prorektor pro vzdělání a kvalitu.
 4. Zakazuji vstupovat do budov MU osobám s příznaky virového infekčního onemocnění.
 5. Nařizuji studentům MU bezodkladně oznámit prostřednictvím IS MU pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Jelikož informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, sledujte prosím web www.muni.cz/koronavirus. Průběžně zpřesňované verze ve znakovém jazyce uvádíme níže:

Rozhodnutí krizového štábu MU (ke 12. 10 2020)

video12-10.jpg

Rozhodnutí rektora MU č. 8/2020 (s účinností od 1. září 2020)

video10-09.jpg

Informační e-mail studentům – organizace zkouškového období (27. 4. 2020)

snímek obrazovky

Organizační detaily provozu Střediska Teiresiás (13. 3. 2020)

video13-03.jpg

Mimořádné opatření rektora (11. 3. 2020, odpoledne)

video11-03-1.jpg

Doplňující informace pro studenty (11. 3. 2020, dopoledne)

video11-03.jpg

Rektorské volno (10. 3. 2020)

video10-03.jpg