Projekty

 • Integrační modul sekundárního vzdělávání smyslově postižených (IMoSeSP)
 • Integrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených (IMoTeSP)
 • SignOnOne – kurzy anglického jazyka pro neslyšící (SignOnOne), základní informace projektu jsou k dispozici též na stránkách Masarykovy univerzity
 • Universal Learning Design – Inovace interpretačních a komunikačních služeb (ComIn)
 • Universal Learning Design – Inovace dokumentových formátů (FormIn)
 • Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (ExpIn)
 • Sign Languages in Higher Education – Znakové jazyky v terciárním vzdělávání
 • Desktop Publishing in Sign Languages – Digitální publikování ve znakových jazycích
 • Vzdělávací portál Pélion
 • Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (LangSkills) – podpora zahraničních mobilit vysokoškolských studentů se sluchovým postižením
 • MobiAbility: A European standard on support measures in the EHEA for international students with disabilities – standardy podpůrných opatření pro vysokoškolské studenty s postižením
 • Sign Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf Students (MobiDeafDict)
 • Language Skills and Learning Preferences of Deaf and Hard of Hearing Students (LangSkills II) – zlepšení výuky cizích jazyků studentů se sluchovým postižením
 • Bringing Accessibility and Design for All approach into High Education Curricula (ATHENA)
 • Immersive VR technologies as a means to empathizing disabled users in the design- for-all process (VR4ALL)