Zajištění přístupné studijní literatury

Podstata služby

Zajištění dostupnosti písemných materiálů ve formátech umožňujících práci těm, kteří objektivně s důvodu zdravotního postižení nemohou pracovat s běžně užívanými dokumenty (např. fyzickými papírovými). Může jít jak o materiály související se studiem a provozem na MU (studijní literatura, zkušební testy, administrativní dokumenty a další), tak o materiály pro jiné instituce, které o přístupnost svých dokumentů mají zájem.
Technicky se jedná o přípravu především:


Komu se služba nabízí

  • studentům a zaměstnancům MU se zrakovým postižením 
  • studentům a zaměstnancům MU s postižením jemné motoriky rukou
  • studentům a zaměstnancům MU pracujících s osobami se zrakovým postižením, nebo postižením jemné motoriky rukou
  • zainteresované veřejnosti

Podmínky poskytování služby


Organizace a zajištění služby