Typy přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů

Hlavní přijímací zkouškou na Masarykově univerzitě je Test studijních předpokladů (TSP). Absolvuje jej většina uchazečů o studium, výjimku tvoří zájemci o některý z oborů Lékařské fakulty nebo částečně Fakulty sociálních studií. Podrobné informace k TSP naleznete na stránkách Masarykovy univerzity, v sekci Přijímací řízení – Test studijních předpokladů.

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě testuje znalosti z fyziky, chemie a biologie (dle příslušného oboru). Podrobné informace naleznete na stránkách Lékařské fakulty, v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení na LF.

Přijímací zkouška na Fakultu sociálních studií

Zájemce o bakalářské studium na Fakultě sociálních studií si musí v rámci přijímacího řízení vybrat, zda chce absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný Masarykovou univerzitou, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále má však povinnost absolvovat ještě test Základy společenských věd (ZSV) u společnosti Scio. (Citujeme z článku Chci na FSS – Bakalářské studium na stránkách Fakulty sociálních studií.) Testy OSP a ZSV společnosti Scio jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek

Oborové testy a praktické zkoušky

Uchazeči o studium některých oborů na Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké fakultě či Fakultě sportovních studií navíc skládají oborový test či praktickou přijímací zkoušku:

  1. Filozofická fakulta – informace a ukázky (přehled oborů a požadavků na přijetí v závislosti na konkrétním oboru);
  2. Pedagogická fakulta – informace a ukázky;
  3. Přírodovědecká fakulta – ukázky (vzorové otázky oborových testů ze zeměpisu a biologie se základy chemie);
  4. Fakulta sportovních studií – informace a ukázky zahrnující kritéria pro přijetí a požadavky na uchazeče včetně video ukázek praktické zkoušky z tělesné výchovy či oborového testu z biologie;
  5. Ekonomicko-správní fakulta – informace (část 2) o písemném jazykovém testu, kteří mají absolvovat uchazeči o bakalářský obor Hospodářská politika a Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost.

Prominutí přijímacích zkoušek

Některé fakulty umožňují přijetí uchazeče bez nutnosti absolvovat požadovanou přijímací zkoušku. Podmínky si stanovuje každá zvlášť:

  1. Lékařská fakulta – uchazeč může být přijat na základě vynikajících studijních výsledků na střední škole, podrobněji viz Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky do studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
  2. Fakulta sportovních studií, Pedagogická fakulta – uchazeč byl v předchozím roce úspěšným účastníkem celoživotního vzdělávání fakulty, přesněji splní podmínky uvedené např. v dokumentu Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU, článku II. Další podmínky přijetí ke studiu, odstavci 8.
  3. Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta – uchazeč může být přijat na základě olympiády, středoškolské odborné činnosti regionálního či celostátního kola (SOČ), maturity či prospěchu. Více informací naleznete
  4. Fakulta informatiky – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, tj. patří mezi 30 % nejlepších v testech Obecné studijní předpoklady, Všeobecné študijné predpoklady nebo Matematika. Podrobněji viz Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení.  
  5. Ekonomicko-správní fakulta – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, konkrétně testů Obecné studijní předpoklady či Všeobecné študijné predpoklady, podrobněji viz článek Přijimací zkouška do bakalářského studia a část 1).