Typy přijímacích zkoušek

Hlavní přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů

Hlavní přijímací zkouškou na Masarykově univerzitě je Test studijních předpokladů (TSP). Absolvuje jej většina uchazečů o studium, výjimku tvoří zájemci o některý z programů Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií a částečně Fakulty sociálních studií. Podrobné informace k TSP naleznete na stránkách Masarykovy univerzity, v sekci Přijímací řízení – Test studijních předpokladů.

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě

Přijímací zkouška na Lékařské fakultě testuje znalosti z fyziky, chemie, biologie či somatologie (dle příslušného programu). Podrobné informace naleznete na stránkách Lékařské fakulty, v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení na LF.

Přijímací zkouška na Fakultě sportovních studií

Přijímací zkouška na program nabízený Fakultou sportovních studií zahrnuje odborný test a praktickou zkoušku. Podrobné informace naleznete na stránkách Fakulty sportovních studií, v sekci Uchazeči - Bakalářské studium

Přijímací zkouška na Fakultě sociálních studií

Zájemce o bakalářské studium na Fakultě sociálních studií si musí v rámci přijímacího řízení vybrat, zda chce absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný Masarykovou univerzitou, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále má však povinnost absolvovat ještě test Základy společenských věd (ZSV) u společnosti Scio (viz článek Chci na FSS – Bakalářské studium na stránkách Fakulty sociálních studií). Testy OSP a ZSV společnosti Scio jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek

Odborné testy a praktické zkoušky

Uchazeči o studium některých programů na Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké či Ekonomicko-správní fakultě navíc skládají odborný test či praktickou přijímací zkoušku:

  1. Filozofická fakulta – Bakalářské studium (přehled programů a požadavků na přijetí);
  2. Pedagogická fakulta – Přijímací řízení pro Bc a Mgr studium (přehled programů vyžadujících absolvování odborných testů naleznete v kapitole Přijímací zkouška - "oborovky")
  3. Přírodovědecká fakulta – Uchazeči o bakalářské studium (informace o přijímacích zkouškách včetně vzorových otázek odborných testů);
  4. Ekonomicko-správní fakulta – Přijímací řízení (po rozbalení položky Přijímací zkoušky naleznete informace o písemném jazykovém testu, který mají absolvovat uchazeči o bakalářský program Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán) a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán))

Prominutí přijímacích zkoušek

Některé fakulty umožňují přijetí uchazeče bez nutnosti absolvovat požadovanou přijímací zkoušku. Podmínky si stanovuje každá zvlášť:

  1. Lékařská fakulta – uchazeč o program Všeobecné lékařství může být přijat na základě vynikajících studijních výsledků na střední škole, podrobněji viz Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky (pouze VL).
  2. Fakulta sportovních studií, Pedagogická fakulta – uchazeč byl v předchozím roce úspěšným účastníkem celoživotního vzdělávání fakulty, přesněji splní podmínky uvedené např. v dokumentu Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě MU, článku II. Další podmínky přijetí ke studiu, odstavci 8.
  3. Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta – uchazeč může být přijat na základě olympiády, středoškolské odborné činnosti regionálního či celostátního kola (SOČ), maturity či prospěchu. Více informací naleznete
  4. Fakulta informatiky – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, tj. patří mezi 30 % nejlepších v testech Obecné studijní předpoklady, Všeobecné študijné predpoklady nebo Matematika. Podrobněji viz Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení.  
  5. Ekonomicko-správní fakulta – uchazeč se stal úspěšným řešitelem Národních srovnávacích zkoušek, konkrétně testů Obecné studijní předpoklady či Všeobecné študijné predpoklady, podrobněji na stránkách Ekonomicko-správní fakulty a sekci Pro uchazeče – Bakalářské studium – Přijímací řízení a článek Prominutí přijímací zkoušky.