TSP 2021 – instrukce

Test studijních předpokladů (TSP) 2021 proběhne v režimu online přes internet. Webová administrace testu s sebou přináší některá specifika, která se odráží jak ve stavbě samotného testu, tak i v požadavcích na vybavení uchazečů. V tomto dokumentu naleznete souhrnné informace potřebné k tomu, abyste mohli TSP online absolvovat.

Potřebné vybavení

1. Počítač s webovou kamerou, mikrofonem, reproduktory a připojením na internet 

Uchazeč o studium je povinen si pro konání TSP zajistit dostatečně kvalitní technické vybavení pro absolvování online testu – tzn. stolní počítač nebo notebook s obrazovkou, která má rozlišení na šířku minimálně 1 280 obrazových bodů (v žádném případě nejsou tedy vhodné mobilní telefony, tablety a netbooky). Počítač musí disponovat webovou kamerou, mikrofonem a reproduktory (sluchátka nejsou povolena). Počítač musí mít stabilní internetové připojení (minimální parametry jsou 2 Mbps/1 Mbps – Download/Upload), které umožní souběžnou účast na videokonferenci se zapnutou kamerou a práci na internetu. 

2. Software. 

Microsoft Teams a moderní webový prohlížeč 

Z hlediska softwarového vybavení je nutné mít nainstalovanou aktuální verzi prohlížeče (podporované prohlížeče jsou Microsoft Edge, Google Chrome, Safari) a v neposlední řadě aktualizovaný operační systém, aby nedošlo k neočekávanému restartu PC v průběhu testu z důvodu instalace aktualizací. Pro připojení do schůzky MS Teams doporučujeme použít primárně webový prohlížeč. Pokud máte nainstalovanou desktopovou verzi aplikace MS Teams, ve které máte účet pod vlastním jménem (nikoli účet rodičů, sourozenců apod.), je možné využít desktopovou verzi. Při vstupu do schůzky přes webový prohlížeč budete napřed vyzváni k zadání svého jména (zadávejte ve tvaru Jméno Příjmení). Pokud zobrazované jméno nebude souhlasit se jménem v e-přihlášce, nebude uchazeč k testu připuštěn. Po celou dobu konání zkoušky je nutné mít deaktivované filtry pozadí (není přípustné rozmazané pozadí ani obrázek). 

3. Pracovní místo a materiál 

Pro absolvování testu si vyhraďte samostatnou místnost, ve které po celou dobu konání testu nebudete rušeni (přítomnost další osoby v místnosti není povolena). Na pracovním stole smí být umístěn pouze počítač s příslušenstvím (např. reproduktory), psací potřeby a několik čistých archů kancelářského papíru A4 pro psaní poznámek a výpočty. Ujistěte se, že webovou kamerou (případně celým notebookem s integrovanou kamerou) lze bez potíží manipulovat tak, aby bylo možné krátkodobě zabírat jakýkoli výhled z pracovního místa směrem do místnosti. Je Vaší povinností nejpozději do 25. března do své e-přihlášky (stačí jedné, pokud máte přihlášek více) nahrát kvalitní sken svého občanského průkazu (případně cestovního pasu). Pokud při prezenci bude zjištěna nedostatečná kvalita fotografie na průkazu nahraném do e-přihlášky nebo v případě, že Vaše současná podoba neodpovídá fotografii průkazu, můžete být vyzváni k ukázání jiného průkazu s aktuální fotografií přímo na kameru – proto si také připravte platný doklad totožnosti opatřený fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas). Sken občanského průkazu vytvořte buď na stolním skeneru (minimální rozlišení obrazu 300 DPI), nebo průkaz vyfotografujte např. mobilním telefonem. Průkaz musí zabírat celou plochu obrázku (po skenování je třeba obrázek oříznout). Obrázek uložte ve formátu JPG a nahrajte do příslušné rubriky v sekci Studium, zkoušky a dokumenty ve Vaší e-přihlášce (nezapomeňte po nahrání kliknout na tlačítko „Uložit a pokračovat“).

Řešení neočekávaných technických obtíží během testu 

Neočekávaný pád prohlížeče s testem 

Spusťte znovu prohlížeč a klikněte v e-přihlášce na odkaz na test, test se otevře na poslední řešené úloze. Opakované pády prohlížeče mohou být považovány za důvod pro ukončení zkoušky. V případě tří nebo více pádů prohlížeče kontaktujte prostřednictvím chatu v MS Teams administrátora testu, situace bude individuálně vyhodnocena. 

Neočekávaný pád Microsoft Teams 

Ihned se znovu připojte do schůzky MS Teams pomocí odkazu v e-přihlášce. 

Opakované výpadky videospojení (zamrzávání obrazu, výpadky spojení) 

Opakované technické problémy se spojením na straně uchazeče mohou být považovány za důvod pro ukončení zkoušky. V takovém případě neprodleně kontaktujte administrátora testu prostřednictvím chatu v MS Teams, situace bude individuálně vyhodnocena. 

Doplňující informace 

Doplňující informace a návody jsou také dostupné v dokumentu Často kladené otázky na adrese https://is.muni.cz/go/TSPonline.