Znakové jazyky v terciárním vzdělávání

O projektu

  • Projekt střediska Teiresiás Masarykovy univerzity podpořený grantem v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP – Program CZ07
  • Číslo projektu: NF-CZ07-ICP-3-229-2015
  • Začátek a konec aktivit: 1. 7. 2015,  30. 6. 2016
  • Partnerské pracoviště: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
  • Rozpočet: 1 234 836 Kč

Anotace

Slyšící i neslyšící odborníci v oboru znakových jazyků a kultury Neslyšících se rozhodli vytvořit společný pracovní tým, který posoudí východiska a situaci v obou zemích a vymění si zkušenosti a poznatky ze studia, analýzy, deskripce a výuky českého a norského znakového jazyka jako komunikačních nástrojů využívaných ve vysokoškolském vzdělávání a v odborné práci.

Výzkum zahrnuje srovnání stávajících lexikografických nástrojů a gramatického popisu českého a norského znakového jazyka, identifikaci společných znaků a vývoj nezbytné odborné terminologie pro vědecké účely. Další důležitou otázkou je vyhodnocení role mezinárodního znakového systému při komunikaci a mobilitě neslyšících s následným zpracováním a publikováním základního souboru termínů v tomto systému. Odborné debaty se zaměří i na studijní programy pro tlumočníky znakového jazyka a jejich vzájemné srovnání s cílem využít takto identifikované příklady dobré praxe v připravovaném studijním programu Masarykovy univerzity. 

 


Dokumenty

 


Výstupy projektu

 


SouVisející odkazy

 


S podporou grantu z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

logo EEA-Grantslogo Norway-Grants

www.eeagrants.org