Aktuality

1. Tisková zpráva k zahájení projektu

ke stažení ve formátu PDF

2. Představení projektového záměru široké veřejnosti

V pátek 25. září 2015 v době do 9 do 16 hodin proběhl ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity Den otevřených dveří, který byl doplněn přednáškami a workshopy. Ty byly zaměřeny především na oblast komunikace s lidmi se sluchovým postižením, výuku znakového jazyka a slovníky znakového jazyka. Akce se konala v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), který pořádá zájmové sdružení ORBI PONTES (http://www.orbipontes.cz/).

Program akce je k dispozici zde; odkaz na pozvánku zde.

3. Videokonference zástupců projektových týmů 

13. 11. 2015

Během videokonference došlo k základnímu seznámení všech členů obou pracovních týmů, byla představena obě pracoviště, jejich základní úkoly a začlenění do struktury školy, na které působí, i obecněji do vzdělávacího systému v dané zemi. Ve druhé části jednání byly prodiskutovány náměty a program připravované návštěvy českého týmu v Oslo. Jednání probíhalo v angličtině a bylo tlumočeno do českého znakového jazyka. 

4. Návštěva českého týmu na Hogskolen i Oslo og Akershus

30. 11.–4. 12. 2015

Studijní cesta českého týmu do Oslo. 
Navštívené instituce:

  • Institut pro mezinárodní studia a tlumočení na Vyšší odborné škole aplikovaných věd v Oslo a Akershusu (Hogskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lararutdanning og internasjonale studier og tolkeutdanning – pracoviště zajišťující vyšší vzdělání pro tlumočníky norského znakového jazyka
  • Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning – NAV – úřad zajišťující sociální zabezpečení Norů, konkrétně sekce pro dispečink tlumočníků norského znakového jazyka

Podrobnější zprávy ze studijní cesty je k dispozici zde.

5. Prezentace na 17. ročníku Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Konference byla organizována Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (15. a 16. března 2016); příspěvěk Tlumočník znakového jazyka v norském a českém vzdělávacím systému a jeho odborná příprava přednesl Petr Peňáz.

Podrobnější dokumentace z akce je k dizpozici zde

6. Návštěva norského týmu na Masarykově univerzitě

Podrobnější dokumentace z akce je k dispozici zde.

7. Mezinárodní konference znakové jazyky ve vysokoškolském vzdělávání

Tisková zpráva ke konferenci je k dispozici zde.
Veškeré související detaily včetně programu, prezentací, fotodokumentace i videozáznamů jsou zde.

 


S podporou grantu z programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

logo EEA-Grantslogo Norway-Grants

www.eeagrants.org