Hmatové grafické listy

Kromě hmatových publikací textových, příp. opatřených grafikou ve formě reliéfního tisku na tzv. mikrokapsulovém papíru (o technologii více zde), zpřístupňuje fond Knihovny také samostatné grafické listy zhotovené z trvanlivého plastu (čirého, bílého či kolorovaného), které v reliéfním zobrazení prezentují jak základní kartografická data, tak např. známé architektonické památky nebo obrazy využitelné pro výuku přírodopisu. 

Až na ojedinělé výjimky jsou všechny dostupné dokumenty stručně popsány italsky (veškeré architektonické a přírodopisné listy, mapy), německy (některé mapové atlasy) a francouzsky (některé mapy), zcela výjimečně anglicky (několik mapových atlasů).

Vydavateli těchto listů jsou následující instituce: 

  • Sdružení slepeckých ústavů (Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi) z Říma
  • Asociace Valentina Haüye (Association Valentin Haüy) z Paříže.
  • Německá centrální slepecká knihovna (Deutsche Zentralbücherei für Blinde) z Lipska
     
Veškeré listy jsou vhodným doplňkem běžné výuky nevidomých na základních i středních školách, v případě zájmu o jejich zapůjčení kontaktujte prosím vedoucí Knihovny Střediska Teiresiás.

Níže uvádíme základní členění dostupných hmatových listů a jejich ukázky v galeriích na samostatných podstránkách. Všechny listy jsou řádně katalogizovány, takže je možné hledat je i standardně prostřednictvím katalogu.