17. 9. 2015

tyden_cz_rgb.png orbi_pozitiv.gif


V pátek 25. září 2015 v čase do 9 do 16 hodin proběhne ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity Den otevřených dveří, který bude doplněn přednáškami a workshopy. Ty budou zaměřeny především na oblast komunikace s lidmi se sluchovým postižením, výuku znakového jazyka a slovníky znakového jazyka.

Akce se koná v rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), který pořádá zájmové sdružení ORBI PONTES (http://www.orbipontes.cz/). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Připravený program

v místnosti č. 107 (viz kapitola Jak se k nám dostanete

  • od 9 hodin – Středisko Teiresiás MU a servis nejen pro studenty se sluchovým postižením
  • od 10 hodin – ukázka výuky českého znakového jazyka
  • od 11 hodin – komunikace a lidé se sluchovým postižením
  • od 13 hodin – ukázka výuky českého znakového jazyka; představení oboustranného slovníku českého znakového jazyka a českého jazyka online; související prezentace projektových záměrů (Norské fondy) rozvíjejících zmíněnou oblast (nabízíme v té souvislosti možnost prakticky se zapojit do odborného týmu pracujícím na hesláři slovníku znakového jazyka)
Více informací o širších souvislostech najdete v oficiálním programu festivalu.

V průběhu celého dne bude možné seznamovat se s pracovištěm a jeho jednotlivými provozy.