Publikace

Níže jsou k náhledu materiály textové povahy vznikající na půdě střediska Teiresiás nebo z iniciativy jeho pracovníků průběžně jako reflexe servisu, který je pracovištěm od doby jeho vzniku poskytován. Autory či spoluautory jsou pracovníci Střediska – v případě potřeby je tedy možné se na ně obracet s komentáři či jinými podněty (kontakty).